<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Motivert av å redde liv

Tore Lærdal og hans familie er lidenskapelig opptatt av å bruke sin formue og kompetanse på å redde liv. De har satt av rundt halvannen milliard kroner til formålet.

Medisinsk hjelp: Siden Lærdal-fondet ble opprettet i 1980, har det støttet 2.000 forskningsprosjekter med rundt 400 millioner kroner. I tillegg har familien forpliktet seg til å støtte “SDG 3”-initiativet under FNs Every Woman Every Child-opprop til bekjempelse av død ved fødsel med 1,1 milliarder kroner i perioden 2010–2030. Foto: Anders Horntvedt
Næringsliv

“Våre donasjoner er i stor grad motivert av vårt formål helping save lives,” sier Tore Lærdal til Kapital.

For Lærdal-familien er svært opptatt av å redde liv. Sammen med samarbeidspartnere er målet å hjelpe til å redde en million liv hvert år innen 2030 fra unødvendig død ved fødsel, akutt livstruende sykdom eller ulykker. 

Dette skjer gjennom den samlede virksomheten til det kommersielle selskapet Laerdal Medical, not-for-profit-selskapet Laerdal Global Health, støtte som ytes gjennom Lærdals Forskningsfond, og et nylig etablert investeringsfond – Laerdal One Million Lives.

Laerdal Medical, som er grunnen til at familien kan bidra med store summer til veldedige formål, har bygget milliardverdier på salg av medisinsk opplærings- og behandlingsutstyr. Tore Lærdal er oppført på 21. plass på Kapitals liste over Norges 400 rikeste i år, med en anslått formue på 10,7 milliarder kroner – inkludert formuen til hans tre barn som eier 70 prosent av aksjene i bedriften. Familien sitter også på en betydelig finansportefølje.

Samarbeid med Verdensbanken og Unicef

En betydelig del av resultatene til Laerdal Medical er gjennom en årrekke ført tilbake til  samfunnet gjennom social enterprise-prosjekter. I særlig grad gjelder dette initiativer for reduksjon av spedbarns- og mødredødelighet i lavressursland. Her har familien forpliktet seg til å bistå med 130 millioner dollar i årene 2010–2030 til initiativer under FNs Every Woman Every Child-opprop. Med dagens dollarkurs utgjør dette rundt 1,1 milliard kroner, hvorav 530 millioner kroner allerede er donert til formålet.

– Støtten gis blant annet til et initiativ sammen med Verdensbanken og Unicef for oppskalering av innovasjoner for å redde liv ved fødsel, til verdens jordmorforbund for å utdanne flere fødselshjelpere, til Verdens Anestesilegeforbund for å bedre tilgangen til sikker og rimelig kirurgi og anestesi, og til et familieplaneleggingsprosjekt i regi av helseministeriet i India, forklarer Lærdal.

Støtten ytes dels gjennom not-for-profit-selskapet Laerdal Global Health (80 mill. dollar) og dels gjennom Lærdals Forskningsfond (50 mill. dollar).

I tillegg har familien Lærdal Foundation, som ble etablert for å støtte forskning av beste praksis og praktisk relevans innenfor akuttmedisin.

– Lærdal-fondet er for sin del uavhengig av Lærdal-selskapene. Det har blitt bygget opp ved donasjoner fra bedriften Laerdal Medical og dens familieaksjonærer gjennom en årrekke, sier Lærdal.

Fondet har så langt støttet ulike forskningsprosjekter med rundt 350 millioner kroner, og familien har også gitt 20 millioner til kulturtiltak i Stavangerregionen.