<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Til kamp med kalkulatoren: Disse fire studentene var NHHs representanter i verdens største aksjeanalysekonkurranse. Fra venstre Oda Lund, Edith Tvedt, Sophie Gran og Line Zinke. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

– Ser et tydelig kulturskifte blant dagens unge

Fortsatt er kvinner underrepresentert i den norske finansbransjen, viser nominasjonene til Kapitals årlige analytikerkåring. Men det er tegn som tyder på at ubalansen kan bli mindre i fremtiden.

– Vi synes finansmarkedene er utrolig kult, og vil alle fire jobbe innen finans. Nå fikk vi en mulighet til å peile oss inn i den retningen, sier Line Zinke til Kapital.

Sammen med Sophie Gran, Oda Lund og Edith Tvedt, alle studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH), utgjør 22-åringen et av lagene som i år kjempet om seieren i verdens største aksjeanalysekonkurranse. I CFA Institute Research Challenge møtes 5.000 deltagere, fordelt på 950 universiteter fra 82 land til dyst. 

– Dette var en gyllen mulighet til å ta et dypdykk ned i noe vi allerede interesserer oss for og bruker mye tid på hver uke, sier Tvedt.

Mens NHH i årets konkurranse var representert av et rent kvinnelag, stilte fjorårsvinner BI med et team der kjønnsbalansen er 50/50. I år var det altså en overvekt av kvinner som kjempet om å forsvare nasjonens ære i den norsk-danske delfinalen.

– Åpenbart positivt

Dette kan varsle nye tider for den norske finansbransjen, der det er betydelig lenger mellom de kvinnelige innslagene, ikke minst på analyseområdet. Dette er et tema Kapital har satt fokus på i en årrekke, og grunnlaget for en debatt som blusset opp igjen i kjølvannet av vår kåring av Norges beste analytikere.

– Vi har historisk sett hatt et ganske høyt innslag av jenter i konkurransen. Vanligvis er det 50/50 gutter og jenter, og diversifisering i lagene er noe vi oppfordrer til. Det er åpenbart positivt at flere jenter blir med, og det viser at det er stor interesse fra jenter rundt analyse, sier Erlend Fredriksen.

Han er porteføljeforvalter i DNB og leder for CFA Society Norway, som arrangerer den norsk-danske delfinalen. I den sistnevnte organisasjonen, hvis hovedfokus er å øke kompetansen rundt finans og promotere etiske standarder innenfor faget, er i dag ti–femten prosent av medlemmene kvinner. Fredriksen skulle gjerne sett at det var flere.

– Det er ingenting som skulle tilsi at kvinner er mindre egnet enn menn til å gjøre denne jobben, kanskje tvert imot. Noe av det er nok kanskje kulturelt betinget – det har historisk sett vært et mannsdominert yrke, og det henger nok litt igjen. Men jeg synes det er veldig tydelige tegn på forbedring, og håper jo at det vil skje ytterligere forbedring i fremtiden, sier han.

Det er ingenting som skulle tilsi at kvinner er mindre egnet enn menn til å gjøre denne jobben, kanskje tvert imot.
Erlend Fredriksen, porteføljeforvalter i DNB og leder for CFA Society Norway

– Kan det være en generasjonsgreie?

– Det kan være et poeng at dette henger litt igjen fra gamle dager. Men vi ser et tydelig kulturskifte blant dagens unge.

Ser kulturskifte: Det er stor interesse for analyse blant unge kvinner, forteller Erlend Fredriksen, porteføljeforvalter i DNB og leder for CFA Society Norway. Stig B. Fiksdal/DNB

Få kvinnenominasjoner

I forbindelse med Kapitals årlige analytikerkåring ber vi de norske meglerhusene sende oss en oversikt over alle sine ansatte, og av nominasjonene kan man lese at kun 17 av deres 202 analytikere i fjor høst var kvinner, en andel på drøyt åtte prosent. I meglerstabene var balansen enda skjevere, her var det fem kvinner nominert av totalt 137 navn, tilsvarende rundt 3,7 prosent.

Dette er betydelig lavere enn andelen kvinnelige finansspirer ved norske utdannelsesinstitusjoner. Rundt to av fem nye studenter ved Norges Handelshøyskole var kvinner høsten 2021. For masterprofilen i finansiell økonomi (FIE) var andelen én av fem, noe lavere enn de foregående opptakene, men på Autorisert Finansanalytiker-studiet (AFA) har kvinneandelen ligget på over 30 prosent de tre siste årene.

Historikk viser at kvinner i snitt har utgjort rundt en fjerdedel av de uteksaminerte masterstudentene med hovedprofil i finans ved NHH siden 2010. Høyest var andelen i 2017, da kvinnene sto for mer enn 30 prosent av mastergradene, lavest i 2010, da andelen var på under 18 prosent.

Hos BI var kvinneandelen for fulltidsstudenter på bachelor og master høsten 2021 på snaut 44 prosent. På samme tidspunkt var andelen 20 prosent blant dem som tok fulltidsstudier og spesialisering i finans.

Lar karrieren styre livet

Menn er altså overrepresentert også blant finansstudentene, men skjevheten er betydelig mindre slik den fremstår i arbeidslivet. Én mulig årsak til dette kan være at tidene har forandret seg – at finans er mer populært blant kvinner nå enn det var da dagens stjerneanalytikere var i studiealder. En annen forklaring kan være at det er noe med finansbransjen som gjør at uproporsjonalt mange kvinner faller fra før de oppnår stjernestatus.

– Dagens toppanalytikere jobber beinhardt, og det er nok mange som tilrettelegger livet sitt etter jobben blant dem som er gjengangere år etter år. Kanskje er det flere menn enn kvinner som er villige til å la karrieren styre livet sitt i så stor grad, og at man får litt utslag av det i finans. Men det finnes jo en rekke eksempler på det motsatte også, sier Erlend Fredriksen.

Uansett årsak mener han at analysekonkurransen er en fin måte å vise frem analytikerfaget på for unge og lovende av begge kjønn.

– Her får man en forsmak på hvordan er det er å jobbe som analytiker, og lagene går utrolig grundig til verks. Det de leverer er imponerende, og årets konkurranse ligger an til å bli den sterkeste på mange år, sier forvalteren.

Kvinnelig børsklubb

Årets NHH-lag springer ut av børsklubben Femme Forvaltning, som har som mål å øke interessen for og kunnskapen om finansbransjen blant kvinnelige studenter ved Norges handelshøyskole. Medlemmene “pitcher” blant annet potensielle investeringer til et fond som forvaltes i gruppen.

– Med Femme får du diskutert med folk som er interessert. Til vanlig snakker man ikke så åpent om dette, det er for eksempel ikke så vanlig å snakke om i sosiale settinger. Femme er en stor læringsarena der du får satt deg inn i case og diskutert dem med andre som er interessert i det samme som deg. Det er en veldig bra læringsplattform, sier Oda Lund.

Til tross for at de er et feminint firkløver, er deltagerne på NHH-laget lite interessert i å bli betegnet som noe “jentelag” eller å kaste seg ut i kjønnsdebatten. 

– Har dere opplevd noen diskriminering på studiet eller i jobb i finansmiljøet siden dere er jenter?

– Nei, svarer de alle sammen.

Interessefokus

Et tema de er mer interessert i å prate om, er arbeidet som er gjort i forbindelse med analysekonkurransen. De forteller at det er lagt ned “sinnssykt mye tid”.

– Det er vel ingen som har startet ordentlig med fag ennå, fleiper Zinke, og høster latter.

– Vi har ikke timefokus, vi har interessefokus, skyter Edith Tvedt inn.

Årets case for de norske og danske lagene er Nordic Semiconductor, et selskap NNH-laget har stor tro på at skal kunne oppleve videre oppgang.

– Vi har en klar kjøpsanbefaling på aksjen. Selskapet er posisjonert i rett marked til rett tid, vi tror vi kommer til å se ganske mye vekst fremover. Tittelen på analysen vår er “The game has just begun,” sier Sophie Gran.

BI gikk videre

I starten av mars leverte deltagerne i konkurransen en skriftlig analyse som ble vurdert av tre dommere. De la i tillegg frem en muntlig presentasjon som også ble vurdert, og summen av dette utgjorde bidraget i den norsk-danske delfinalen.

I etterkant av at intervjuet med NHH-laget ble gjennomført, ble det klart at de, i denne omgangen, akkurat ikke fikk has på teamet fra BI. Rivalen har dominert den norske konkurransen i flere år og nådd den globale finalen fire av de fem siste årene. For å ta seg til en ny internasjonal finale må BI-laget nå igjennom ytterligere to kvalifiseringsrunder. Dersom de går hele veien, avgjøres den internasjonale konkurransen den 17. mai. For BI konkurrerer Kristine Alm Karsrud, David Hammerstad, Indre Zilinske og Alf Kristian Pettersen.

For NHH-laget kan det være trøst å finne i ordene til lagets mentor.

– Uansett utfall er dette en veldig relevant og god erfaring som jeg tror de kommer til å ha nytte av fremover, både i studier og jobb, sier analytiker Tiril Flørnes Støle i SpareBank 1 Markets.

Og mentor Flørnes Støle skulle vite hva hun snakker om. I 2019, i en alder av 22 år, ble hun kåret til verdens råeste finanskvinne. I konkurranse med 1.500 kvinnelige økonomistudenter fra 14 andre land gikk den daværende NHH-studenten av med seieren som verdens “Corporate Finance Woman of the Year” i regi av EY.

Vi gjør oppmerksom på at Sophie Gran er tilknyttet Finansavisen, som i likhet med Kapital er en del av Hegnar Media. To av de øvrige lagmedlemmene har også kommende engasjementer i avisen.

Mentor: – Uansett utfall er dette en veldig relevant og god erfaring, sier analytiker Tiril Flørnes Støle i Sparebank 1 Markets om studentenes deltagelse i verdens største aksjeanalysekonkurranse. Eivind Yggeseth

Reportasjer
Næringsliv