<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Millioninntekter: I tillegg til jobben som LO-leder har Peggy Hessen Følsvik et titalls verv i ulike styrer, råd og utvalg, hvorav fire av dem er betalt. Det gjør at LO-lederen totalt i 2021 fikk over 2,3 millioner in samlet arbeidsgodtgjørelse. Stian Lysberg Solum/ NTB

Lederlønnsfest i LO

Det er ikke bare millionlønninger som gjør at toppene i LO-systemet har til mer enn salt i grøten. Også arbeidstagerorganisasjonens eierskap i Sparebank 1 gir en god slump i kassen for fagforeningslederne.

Lederlønninger er ofte en het potet når Landsorganisasjonen i Norge (LO) og de 26 fagforbundene figurerer i mediene. “LO har fått nok av lederlønnsfesten“ skrev nylig rørslas egen nettavis, FriFagbevegelse, og de siste årene har sentrale skikkelser i organisasjonen gått offentlig ut og kritisert lønnen og godtgjørelsen til ledere både i staten, statseide selskaper og det private næringslivet.

Spørsmålet om lederlønninger er spesielt aktuelt i anledning lønnsoppgjørene som finner sted i disse dager. I den forbindelse har Kapital tatt en kikk på hva LO-toppene selv tjener.

Allerede for noen år siden ble det kjent at hele LO-ledelsen hever millionlønn, og så er også tilfellet nå – snittet er på nærmere 1,2 millioner kroner, i tillegg til pensjon og annen godtgjørelse. Lønnsveksten deres har de siste årene vært heller moderat, men i kroner og øre ligger fagforeningstoppene godt foran “folk flest”. Til sammenligning tjente en gjennomsnittlig industriarbeider 50.940 kroner pr. måned i fjor, tilsvarende drøyt 611.000 kroner i året. 

Solid “biinntekt”

Det er imidlertid ikke kun lønnen som tikker inn på konto dersom man først klarer å karre seg til topps i LO-systemet. Da kan man nemlig få tilgang til en plass i kapitalismens indre gemakker – bankvesenet.

Bakgrunnen for dette er at LO er “strategisk partner” og medeier i Sparebank 1-alliansen, og dermed har en hånd på rattet både i konsernet og flere av dets datterselskaper, som blant annet inkluderer forsikring, pensjon, fakturatjenester og folkefinansiering. På konsernnivå hadde Sparebank 1 over 38 milliarder kroner i inntekter i fjor, samt over fire milliarder i driftsresultat. Det ble foreslått utbytte på 711 millioner kroner.

For LO-toppene privat utgjør styreverv i Sparebank 1-systemet en ikke ubetydelig biintekt. Til sammen er det snakk om millionbeløp, viser Kapitals beregninger.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sitter blant annet i styret til Sparebank 1 Gruppen, hvilket gav henne 291.000 kroner i honorar og annen godtgjørelse i 2021. De foregående årene mottok hun 302.000 og 184.000 kroner for tilsvarende jobb. I den samme perioden har Følsvik også fått utbetalt totalt 520.000 kroner for styrearbeid i Fremtind Forsikring, der Sparebank 1 er største eier, og et uspesifisert beløp fra Sparebank 1 Utvikling. Samlet sett har vervene betydd en ekstrainntekt for LO-lederen på minst 1,2 millioner kroner over de siste tre årene. 

Drypper på flere

Fra rørlegger til styregrossist: Roger Haga Heimli, som offisielt er andre nestleder i LO, har blant annet styreverv i i Rikslønnsnemnda, Sparebank 1 Østlandet og Sparebank 1 Forsikring. Foto: Audun Braastad/NTB

Følsvik er ikke den eneste LO-toppen som nyter godt av fagforeningens tilknytning til sparebankkonsernet. Eksempelvis er nestleder Roger Heimli styremedlem i Sparebank 1 Forsikring og Sparebank 1 Østlandet. Det finnes ikke 2021-tall for disse vervene, men det ble utbetalt et honorar på 27.000 kroner for 2020 fra førstnevnte, som for øvrig også punget ut 216.000 kroner til tidligere LO-leder Gerd Kristiansen så sent som for to år siden.

Mange hatter: LO-sekretær Terje Olav Olsson er blant annet styremedlem i Spleis. Han sitter også i styrene til Fremtind Forsikring og Sparebank 1 Factoring. Foto: Terje Pedersen/NTB

LO-sekretær Terje Olav Olsson er også en mann med mange hatter. Han er blant annet styremedlem i Fremtind Forsikring, Sparebank 1 Factoring og Sparebank 1 Spleis. Ingen av disse har offentliggjort honorar pr. styremedlem for 2021, men faktoringtjenesten betalte ut 662.000 kroner til et samlet styre i 2020. I Spleis, hvor Olsson sittet lengst, var samlet styrehonorar 300.000 de to foregående årene.

Man trenger for øvrig ikke sitte i den sentrale LO-ledelsen for å nyte godt av Sparebank 1-eierskapet – to av LOs mektigste forbundsledere har også bankverv. Den ene er Mette Nord i Fagforbundet som har dratt inn over en halv million som godt betalt varamedlem i Sparebank 1 Gruppens styre de siste årene. Nord er også styremedlem i Sparebank 1 Utvikling, og har tidligere sittet i styret i Fremtind Forsikring.

Den andre er Fellesforbundets frittalende forbundsleder, Jørn-Henning Eggum, som er styremedlem i Sparebank 1 Østlandet. Den Hamar-baserte sparebanken betalte ut snaut 2,4 millioner kroner til et samlet styre i 2021. Eggum var også varamedlem og fikk utbetalt 97.000 året før. Kapital får opplyst at honorarsatsen for styremedlemmer i år er på 140.000 kroner i året, pluss 8.500 kroner pr. møte.

Banktopp på si’: Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet er ikke redd for å ”melde“ når lederlønninger kommer opp til diskusjon, men har selv en ikke ubetydelig inntekt som stammer blant annet fra styreverv i Sparebank 1 Østlandet. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– Krevende verv

– LO er en betydelig eier i både Sparebank 1 Østlandet og Sparebank 1 Gruppen, og vi har vært det gjennom mange år. I den forbindelse er det naturlig at LO har styreplasser, sier informasjonssjef Trond Gram i LO til Kapital.

Han forteller videre at LO har en overordnet samarbeidsavtale med Sparebank 1, og at styrevervene er en del av den avtalen. 

– Det er krevende verv, man har ansvar for forvaltning av betydelige verdier, samtidig som man som styremedlem tar på seg et personlig ansvar, påpeker informasjonssjefen.

Det er krevende verv, man har ansvar for forvaltning av betydelige verdier, samtidig som man som styremedlem tar på seg et personlig ansvar.
Informasjonssjef Trond Gram i LO

På spørsmål om hvordan vervene fordeles, opplyser Gram at det er tradisjon for at LO-leder og nestleder bekler vervene i Sparebank 1 Gruppen og Sparebank 1 Østlandet, mens øvrige verv fordeles blant LOs forbund og andre i LO-ledelsen. 

– Fordelingen av disse vervene gjøres i LOs ledelse i forbindelse med generalforsamlingene i hvert enkelt selskap.

Generelt viser LO-ledelsens CVer at deres stillinger og kvalifikasjoner gjør dem attraktive for styrer, råd og utvalg, og de innehar alle en rekke slike posisjoner. Det bør nevnes at flesteparten av disse er pro bono, men flere får også betalt for arbeid utenfor LO- og Sparebank 1-systemet, se listen under:

LO-toppenes betalte verv

  • Peggy Hessen Følsvik, LO-leder: Sparebank 1 Gruppen, Sparebank 1 Utvikling, Rikslønnsnemnda, Nasjonalt Eksportråd
  • Roger Heimli, nestleder: Rikslønnsnemnda, Sparebank 1 Østlandet, Sparebank 1 Forsikring
  • Julie Lødrup, førstesekretær: Forskningsstiftelsen FAFO, Den norske ILO-komiteen, Rikslønnsnemnda
  • Terje Olav Olsson, sekretær: Fremtind Forsikring, Sparebank 1 Spleis, Sparebank 1 Factoring
  • Trude Tinnlund, sekretær: -
  • Are Thomasgard, sekretær: Landsrådet for Heimevernet, Miljøfyrtårn
  • Kristin Sæther, sekretær: -
LOs nettsider/Brønnøysundregisteret/Purehelp/Selskapenes nettsider og årsrapporter

Millionlønninger

De lukrative styreinntektene kommer på toppen av rause ordinære lønnsutbetalinger for LO-toppene. I LO-ledelsen tjener naturlig nok Peggy Hessen Følsvik mest, med over 1,4 millioner kroner i årslønn. Historikken viser at hun fra i fjor hadde en lønnsøkning på hele 13,1 prosent, hvilket har sin naturlige forklaring.

– Årsaken til Peggy Hessen Følsvik unormalt store lønnshopp i statistikken for 2021, er at hun i denne perioden overtok lederansvaret i LO etter Hans-Christian Gabrielsen, forklarer Trond Gram.

Godt betalt: Tross beskjeden lønnsvekst i fjor tjener leder Mette Nord i Fagforbundet fortsatt svært godt sammenlignet med snittet både i LO-ledelsen sentralt og for arbeidstagerne hun representerer. Foto: Torstein Bøe/NTB

Etter Følsvik følger nestleder Roger Heimli, som har en lønn på snaut 1,3 millioner kroner. Førstesekretær Julie Lødrup ligger noe under 1,2 millioner i året, mens lønnen til de øvrige – LO-sekretærene Terje Olav Olsson, Trude Tinnlund, Are Tomasgard og Kristin Sæther – er på snaut 1,1 millioner kroner.

Mette Nord i Fagforbundet tjente i fjor rett over 1,3 millioner kroner, opp rundt 0,9 prosent fra året i forveien. Fellesforbundet, som ledes av Jørn-Henning Eggum, har ikke besvart Kapitals henvendelse i sakens anledning.

Trond Gram opplyser at LO-ledelsens lønn normalt vil bli justert i tråd med rammen i det såkalte frontfaget, altså lønnsveksten i industrien. De siste to årene har den blitt justert i tråd med veksten i industriarbeiderlønnen, som har vært noe lavere. Justeringen gjøres etterskuddsvis med virkning fra den 1.1. I år har imidlertid ikke denne justeringen funnet sted ennå.

Reportasjer
Næringsliv