<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Børskalddusj under oppseiling?

Det tegnes et svakt bilde av verdensøkonomien inn i det nye året. Likevel er temperaturen ganske så høy på Oslo Børs, der investorene åpenbart gambler på at makroprognosene er for pessimistiske. Men kommer ikke støttende internasjonale makrotall på bordet, og det raskt, kan det ligge an til en real børskalddusj.       

Ubegrunnet optimisme: I løpet av november har kursene på Oslo Børs gått ganske så friskt, til tross for en stadig svakere verdensøkonomi i kombinasjon med fallende oljepriser.  Foto: Iván Kverme / Finansavisen
Næringsliv

For investorene på Oslo Børs er i større kjøpsmodus enn på lenge, overraskende nok, gitt som nevnt flere nedtonede makroprognoser rundt verdensøkonomien. Investorene som nå går tungt inn i aksjemarkedet, bør for eksempel merke seg OECDs nye analyser der man spår at den globale veksttakten kommer ned til bare litt over to prosent i 2023, og stiger kun moderat, til 2,7 prosent, i 2024. Deres hovedscenario er altså at verdensøkonomien bremser betydelig opp til neste år, kombinert med fortsatt høye inflasjonsrater som i sin tur tvinger frem ytterligere renteøkninger. Særlig USA går inn i en kjølig vekstperiode, peker OECD på, og forventer at amerikansk økonomi bare vil vokse med henholdsvis en halv og en prosent for årene 2023 og 2024. I rentemarkedet råder også pessimismen – USAs inverterte rentekurve signaliserer at landet sannsynligvis går inn i en resesjon i det neste halvåret. Og forskjellen mellom to- og tiårige amerikanske renter er nå større enn før finanskrisen og under oppmarsjen til dotcom-smellen på begynnelsen av 2000-tallet. Ett er sikkert – på vei ut av november kan Hovedindeksen faktisk skilte med en månedsopptur på over seks prosent, en børsoppgang vi mener utelukkende er tuftet på økt risikovillighet blant investorene fremfor en oppgang drevet av fundamentale faktorer.

Stigende oljeusikkerhet  

Oljeprisen har på forholdsvis kort tid kommet ned med rundt ti dollar fatet, tilsvarende litt over ti prosent. Oljemarkedet er som kjent grunnleggende stramt blant annet etter flere år med betydelige underinvesteringer i ny produksjonskapasitet, mens de globale reservelagrene er på historisk lave nivåer. Dette skulle borge for nye oljeprisoppturer, men tendensen peker altså i litt gal retning nå på vei inn i det nye året. Nedturen kan i stor grad forklares med utsikter til en ytterligere svekket verdensøkonomi, med påfølgende avtagende etterspørsel – noe også OPEC peker på i sin nye markedsrapport. Og for femte gang siden april tar organisasjon nå ned sine etterspørselsprognoser for 2023, der man også peker på de negative etterspørselseffekter Kinas fortsatt omseggripende covidrestriksjoner representerer. Oljeprisfallet har så langt ikke bidratt til å legge noen demper på den alminnelige børsstemningen her hjemme, men med bakgrunn i de prisbevegelsene man nå ser, blir det likevel vanskelig å se for seg at de oljerelaterte aksjene på Oslo Børs relativt sett vil gjøre det bedre enn det brede markedet frem mot årsskiftet. Enhver oljetung aksjeportefølje har i år gitt sterke avkastningstall, men om oppskriften står seg også for 2023, er det nå knyttet mer usikkerhet til enn på lenge. 

Kapital-porteføljen står fjellstøtt 

Vi stiller oss altså litt mer avventede til oljeaksjene på Oslo Børs i takt med en oljepris som nå ved inngangen til desember ikke har vært lavere på nesten ett år. Når det er sagt, gjør vi likevel ingen justeringer av porteføljemiksen i denne runden, rett og slett på grunn av fravær av andre sterke selskapskandidater i et børsklima, som nevnt innledningsvis, nedsyltet i svake makrostatistikker. Det betyr at vi fortsetter med en portefølje bestående av selskapene Subsea 7   , Borr Drilling   og TGS    – samt Norske Skog   og Kahoot!Kahot. Sistnevnte selskap har de seneste ukene steget kraftig i kurs etter at dets nye hovedeier, General Atlantic, ifølge Bloomberg vurderer alternativer for å øke eierandelen i Kahoot!Kahot – noe som også kan inkludere et bud på hele selskapet.