<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Wiersholm-partnerne daler på inntektslistene

Partnerne i Wiersholm er de eneste blant de fem største advokatfirmaene som samlet opplevde inntektsnedgang i fjor. Og det i et år da inntektsveksten var rekordhøy for andre.

Faller på listen: Ledende partner Morten Goller må konstatere at flertallet av de 48 partnerne i Wiersholm rykker nedover på inntektslisten for 2021. Foto: Ivàn Kverme
Næringsliv

Hvert år presenterer Kapital Jus oversikten over ligningsinntektene, formuen og skattekostnadene til partnerne i de 100 største advokatfirmaene i Norge målt etter omsetning.

Og som i fjor er det advokater i BAHR som går oftest igjen i toppsjiktet blant advokatene på oversikten, mens det er mindre enn en håndfull partnere i Schjødt som troner absolutt i troppen.

Erling Ueland er for tredje gang nummer en på oversikten, og i 2021 er han oppført med vel 43 millioner i inntekt. Det er vel 11 millioner mer enn i 2020.

Nå skal det legges til at ikke alle inntektene han kommer fra advokatvirksomheten. Hans to kolleger Dag Sigvart Kaada og Einar Caspersen er i år nummer 3 og 5 på toppoversikten.

Mellom de tre fra Schjødt sniker Anders Arnkværn fra Thommessen seg inn på 2. plass med 34 millioner. Det er et kraftig byks det siste året. På fjorårets liste var han nummer 22.

BAHR dominerer

Nummer fire blant de fem med høyest inntekt er Joachim M. Bjerke i BAHR. Han avanserer én plass fra i fjor og øker inntekten fra 23,3 til 28,2 millioner på ett år.

Men Bjerke er ikke alene om å være fra BAHR på oversikten over dem med best inntekt.

Faktisk er BAHR det firmanavnet som går oftest igjen. Da ligningslisten ble presentert for ett år siden, var 11 av advokatene på Topp 20-listen partnere hos BAHR. På årets liste dominerer advokatfirmaet på Tjuvholmen i Oslo enda mer. 13 av partnerne av de 20 med høyest ligningsinntekt er i BAHR.

De øvrige advokatene blant topp 20 jobber i nevnte Schjødt og Thommessen.

Først på 21. plass finner man en partner i landets tredje største advokatfirma, Wikborg Rein. Sigurd Opedal noterte seg for en inntekt på 25,5 millioner kroner. Året før var han også på topp i firmaets inntektsoversikt, men da på en 6. plass på hovedlisten. Men selv om han har økt inntekten med nær 3,3 millioner kroner på ett år, så faller han 15 plasser på oversikten.

Daler: Wiersholm-partnerne Harald Hellebust (øverst fra venstre), Kjersti T. Trøbråten, Jan Fougner og Inge Ekker Bartnes opplever alle å falle på rangeringen for 2021. Foto: Wiersholm

Nedgang hos Wiersholm

Hos Wiersholm, landets femte største advokatfirma, er det ett klart trekk på årets liste: Partnerne sakker akterut mot konkurrentene.

Først på 58. plass finner man noen hos Wiersholm på inntektslisten.  Jan Fougner topper inntektsoversikten internt med 20,4 millioner kroner 2021. Selv om han øker inntekten sin litt fra året før, så faller han fra 36. plass på fjorårets oversikt.

Slik er det for flere av hans partnerkolleger. Kjersti T. Trøbråten faller fra 43. plass til 72. plass. Harald Hellebust fra 45. til 77. og Inge Ekker Bartnes fra 58. til 99. plass. Sånn er det for 35 av Wiersholms 48 partnere.

Selv ledende partner Morten Goller opplever å falle på listene. I inntektsåret 2020 var han nummer 47 på oversikten. I 2021 er han nummer 86.

Snittinntekten for partnerne i Wiersholm falt i 2021 med 0,9 prosent. Bare to andre selskaper blant de 20 med høyest omsetning i landet opplevde at snittinntektene til partnerne falt i fjor. Det var advokatene hos Hjort og Elden.

Gulvet heves stadig

Kai Thøgersen i Wiersholm er sistemann på topp 100, med 18,7 millioner i inntekt. Han var 49 året før.  I fjor var det Andreas Bullen fra samme firma som inntok 100. plassen på oversikten. Men da var gulvet betydelig lavere. Da holdt det med en inntekt på 14,9 millioner for å være blant Topp 100.

Også gulvet for å komme inn blant topp 1000 er hevet. Den siste plassen har i år partner Oddvar Myhren Møllerløkken i advokatfirmaet Thallaug på Lillehammer med 2.784.000 i inntekt i 2021.

Året før var det Bård Christian Braathen i advokatfirmaet Rime i Oslo som var nummer 1000. Hans inntekt i 2020 var vel 2,4 millioner kroner, vel 340.000 kroner lavere enn årets gulv.

På topp igjen: Nok et år er det partner Erling Ueland i Schjødt som ligger øverst på inntektstoppen. I 2021 hadde han over 43 millioner i inntekt. Foto: Schjødt

20-millionersklubben

Der 61 partnere på årets liste har 20 millioner kroner eller mer i inntekt, var tallet for 2020-ligningen 29 partnere. Det er med andre ord en kraftig i økning i inntekten til de som ligger i toppsjiktet på oversikten.

Igjen markerer BAHR seg blant de som er innenfor 20-millionersmerket. 17 av firmaets 40 partnere hadde mer enn 20 millioner i inntekt i 2021, og selskapets snittinntekt lå på 17,1 millioner.

Det er bransjens klart høyeste snittinntekt fordelt på selskapene. Etter BAHR kommer Schjødt med 13,9, Thommessen med 13,6, Wiersholm med 12,9 og Wikborg Rein med 10,5 millioner. Verdt å merke seg er også advokatfirmaet Grette ledet av Jacob S. Bjønness-Jacobsen.

Han har de siste årene jobbet med å spisse selskapets tjenester og effektivisere driften med ulike grep. Det har ført til økt inntekt og timesalær, sterkere bunnlinje og mer til partnerne.

Grette er landets 17. største advokatfirma målt i omsetning, men likevel hadde de 18 partnerne i 2021 en snittinntekt på 10,1 millioner kroner. Det plasserer selskapet på en 6. plass over firmaer med høyest snittinntekt.

Mennene drar fra

Inntektsveksten fra 2020 for alle advokatene på oversikten er 16,6 prosent. I 2020 var snittinntekten til de 1.647 advokatene som var med i beregningen, 4.658.000 kroner. 

På årets oversikt er 1.683 advokater med i grunnlaget, og deres snittlønn er 5.432.000. Inntektene har med andre ord økt med 774.000 kroner i snitt.

Men undersøker man snittinntektene for menn og kvinner opp mot snittinntektene for begge kjønn, er det betydelige forskjeller å spore.

Mens snittlønnen for mennene lå 432.000 kroner over snittinntektene for begge kjønnene, var situasjonen totalt motsatt for kvinnene. Deres snittinntekt var betydelige 1,78 millioner kroner lavere enn begge kjønns snitt.

I 2021 hadde mennene en snittinntekt på 5.864.000 kroner, mens de 330 kvinnelige partnernes snittlønn var 3.652.000.

Anne Sofie Bjørkholt i BAHR er nok en gang kvinnen med høyest inntekt. Eiendomsadvokaten kunne for inntektsåret 2021 skilte med vel 26,3 millioner i inntekt. Det gjør at hun som eneste kvinne er blant Topp 10 på oversikten.

Det har kun skjedd en gang før, da en kvinnelig advokat og hennes fetter var henholdsvis nummer to og en på oversikten. Deres høye inntekt det året skyldtes et tomtesalg som var en del av et arveoppgjør, og ikke inntekt fra advokatvirksomhet.

Øverst blant kvinnene: Eiendomsadvokat Anne Sofie Bjørkholt i BAHR. Foto: NTB

Staten får halvparten 

Det er mye snakk i mediene om de store summene som forretningsadvokatene i Norge tjener. Og det kan man heller ikke legge skjul på.

Ser man på samlet inntekt for alle på årets oversikt, er den 9,14 milliarder kroner fordelt på 1.683 partnere. Men de samme menneskene betalte også inn 4,4 milliarder i skatt. Det betyr 47,75 prosent av ligningsinntektene gikk inn i felleskassen for å finansiere velferdsstaten.

Gjør man samme øvelse for de 280 partnerne i de fem største advokatfirmaene, gikk 49,88 prosent av deres inntekter tilbake til staten i form av skatter. Partnerne bidro med til sammen nesten 1,9 milliarder kroner til kemneren eller 6,7 millioner kroner i skatt i snitt.