<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Pressede marginer for treningssentrene

Omsetningen øker i treningssenterbransjen, som endelig er på vei tilbake etter noen tøffe år, men kjedene sliter fortsatt med lønnsomheten.

Styrke: Interessen for styrketrening øker, også blant de aller yngste og eldste medlemmene på treningssentrene, melder bransjen. Foto: Sats
Næringsliv

– Tallene fra 2022 indikerer at det var bra fart i bransjen i fjor – det første året treningskjedene hadde mulighet til å drive fullt igjen etter pandemien, sier Runar Wiksnes, sjefanalytiker i handel- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke.

Bransjen opplevde et dramatisk fall i omsetning og driftsmarginer under pandemien, men det skal etter sigende ha tatt seg opp og nærme seg 2019-nivå, det siste “normalåret” før pandemien.