<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Petter Olsen selger enda mer Munch

Først var det “Skrik” for en milliard, så to Munch-bilder for 220 millioner kroner. Nå selger rederarving Petter Olsen også “Dans på stranden”, men får ikke beholde hele gevinsten selv.

På kunstselger’n – igjen: Rederaving Petter Olsen selger enda et av de verdifulle Munch-bildene han arvet etter faren, Thomas Olsen.  Foto: Terje Pedersen/NTB
Næringsliv

Kunstverden og -Norge var nærmest i sjokk da Olsen solgte “Skrik” for 107 millioner dollar pluss omkostninger i New York 2012. For hvordan kunne man kvitte seg med selve juvelen i sin egen kunstsamling, og som attpåtil er et nasjonalt ikon? Men trenger man penger, trenger man penger. På det tidspunktet var Olsen i gang med å utvikle Ramme Gård i Hvitsten i Vestby kommune, og skulle finansiere alt fra museum til kunstsenter, hotell, restaurant, park etc. Og det på stedet Munch oppholdt seg mye fra 1910, og hvor familien Olsen også har tilbragt mange sommere. 

Etter hvert ble flere av Olsens Munch-verker, som han arvet etter sin far Thomas Olsen, lagt ut i markedet. I mars for to år siden skrev Kapital om salget av “Sommerdag/Omfavnelse på stranden” (Linde-frisen) og “Selvportrett med palett”. De to bildene gikk for til sammen 220 millioner kroner.

Og nå selger Olsen unna enda et Munch-arbeid fra den store kunstarven. Denne gangen er det “Dans på stranden” som ryker. Bildet er malt i 1906 og er fire meter langt. Det er Sotheby’s som er oppdragsgiver. De har gitt verket en prislapp på 155–260 millioner kroner.

Siste i privat eie: Petter Olsen selger “Dans på stranden”. Sotheby’s har gitt verket en prislapp på 155–260 millioner kroner. Foto: Sotheby's

Dramatisk forhistorie

Bildet skal opp på auksjon i London den 1. mars. Auksjonshuset har gjort en grundig jobb med å markedsføre salget. I tillegg til vanlig visning og en utvidet digitalvisning i New York og Hongkong, har Sotheby’s laget en egen film fra sommerhuset til Munch på Ramme. Det er den kjente Sotheby’s-skikkelsen Simon Shaw som har tatt turen. I den nesten fem minutter lange snutten forteller han om “Dans på stranden”-bildet og Olsen-familien, som var en viktig støttespiller for Munch. 

Thomas Olsen kjøpte “Dans på stranden” på auksjon i Norge i 1934. Bildet har en dramatisk forhistorie. Det ble malt til Max Reinhardts avantgarde-teater i Berlin og kalles derfor Reinhardt-frisen. Det er et av tolv arbeider og det mest sentrale. Da teateret skulle pusses opp i 1912, ble frisen som “Dans på stranden” var en del av, splittet opp og kjøpt av kunsthistoriker og professor Curt Glaser. Han var en kjent skikkelse i Berlins kunstliv og hadde en betydelig kunstsamling. Foruten Munch inneholdt den bilder av Henri Matisse, Max Beckmann og såkalte gamle mestere. Glaser skrev også den første tyske monografien om Munch. Men med sin jødiske bakgrunn måtte Glaser flykte fra Tyskland i 1933 og ble tvunget til å selge kunst, blant annet dette Munch-bildet.

Glad for opprydning: – Det er bra for markedet at auksjonshusene har funnet en ordning for salg av kunst som har vært og er heftet med krav fra tidligere eiere og arvinger på bakgrunn av Hitlers maktovertagelse, sier kunsthandler Morten Zondag. Foto: Line Sandvik

– Tvunget til å selge

Det har vært mange eksempler på at eiere har måttet gi tilbake kunst som tyskerne konfiskerte. “Dans på stranden” havner i en litt annen kategori, en slags gråsone som man i mange år ikke har hatt gode løsninger for. Det står også i pressemeldingen fra auksjonshuset at det selges som en del av en erstatningsavtale med etterkommerne til Glaser.

Kunsthandler Morten Zondag er en av de fremste ekspertene på Munch i verden. Han sier at det er bra for markedet at auksjonshusene har funnet en ordning for salg av kunst som har vært og er beheftet med krav fra tidligere eiere og arvinger på bakgrunn av Hitlers maktovertagelse.

– Kunsten ble jo ikke bare konfiskert. Mange ble også tvunget til å selge, for eksempel fordi de hadde mistet jobbene sine i et veldig svakt og ugunstig marked, som var tilfellet med Glaser. Utover på 30-tallet ble det mye verre, og etter utbruddet av andre verdenskrig var det jo spesielt jødene det gikk utover, forteller Zondag, og tilføyer:

– Jeg vet ikke hva splitten mellom Glaser-familien og Petter Olsen er, men det er en styrke for alle parter at de har funnet en løsning, sier Zondag.

Jeg vet ikke hva splitten mellom Glaser-familien og Petter Olsen er, men det er en styrke for alle parter at de har funnet en løsning.
Morten Zondag

Brødrestrid

Munch-samlingen Thomas Olsen bygget opp besto av vel 30 arbeider – oljemalerier, pasteller og papirarbeider. Etter hans død i 1969 startet stridighetene om hvem som skulle arve bildene. Dette tilspisset seg ytterligere etter at hans kone, Henriette Olsen, gikk bort i 1998. Det oppsto da en uenighet mellom parets sønner, brødrene Fred. og Petter. Saken endte i rettssystemet på begynnelsen av 2000-tallet, hvor det ble besluttet at størsteparten av samlingen skulle gå til sistnevnte, som i etterkant også kjøpte flere av bildene broren fikk. 

Etter det Kapital kjenner til, ble “Dans på stranden” i utgangspunktet gitt til Fred. Men det kan hende at de to brødrene, som utad har et dårlig forhold, har noe kontakt likevel. 

Bildet ble vist på åpningsutstillingen på Ramme, hvor mange av Olsens private Munch-bilder var med. Etter det Kapital erfarer er “Dans på stranden” et av fire sentrale, eller viktige, bilder som er igjen i Petter Olsens del av samlingen etter faren Thomas Olsen.

Kapital har vært i kontakt med Sotheby’s og Simon Shaw. Han sitter sentralt i auksjonshuset, med ansvar for Fine Arts. Han påpeker at bildet er det eneste av de såkalte Reinhardt-frisene i privat eie. De andre bildene er alle i tyske museumssamlinger.

– Det er en unik mulighet for samlere. Vi håper at det reflekteres i salgsrommet, sier Shaw.

– Ingen kommentar

Før jul røk Petter Olsen på et nederlag da han tapte i Høyesterett i den såkalte Ramme Gård-saken, hvor spørsmålet har vært om han skulle få skattefradrag for millionene han har brukt til å pusse opp hotellet på eiendommen.

Kapital har kontaktet Olsen for å spørre hvorfor han nå selger “Dans på stranden” – om det har noen sammenheng med dommen eller summen han har brukt på Ramme-prosjektet, som skal ha passert en milliard kroner.

– Jeg takker for deres henvendelse, men jeg har ingen ytterligere kommentarer til pågående salgsprosess utover det som er formidlet via Sotheby’s i deres pressemelding, skriver Olsen i en e-post til Kapital.

Jeg takker for deres henvendelse, men jeg har ingen ytterligere kommentarer til pågående salgsprosess.
Petter Olsen

I den forrige opptellingen av Norges 400 rikeste var 75-åringen oppført med en formue på to milliarder kroner, mer enn en halvering fra toppen i 2011, da den lå på 4,3 milliarder kroner. I samme periode har storebror Fred. (94) økt sin formue fra 8,3 til 12,2 milliarder kroner.

I 2012 skrev Kapital at Olsen planla å åpne Ramme gård i 2013, 150 år etter Munch ble født. Han hadde da overfor avisen Aften anslått at han skulle bruke 200 millioner kroner på prosjektet. Åpningen ble senere utsatt til høsten 2021.

Ramme har for øvrig ikke bare gitt Olsen økonomiske utfordringer. Det har også ført til at han har havnet i klinsj med naboene. Kapital skrev nylig at Vestby kommune søker om juridisk bistand for å løse en nabokonflikt knyttet til en kyststi i området.