<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ingen festsommer for bjellesauene på Oslo Børs

En uventet sterk coronasmell for Norske Skog bidro til at Kapitals Bjellesauportefølje gjorde det dårligere enn Hovedindeksen på Oslo Børs i sommer. Siden starten ligger porteføljen likevel langt foran.

Papirkrøll: Investor Torstein Tvenge har vært på eiersiden i Norske Skog siden papirprodusenten kom tilbake på Oslo Børs i fjor, men så langt har det gått feil vei med investeringen. Foto: Eivind Yggeseth
Investornytt

Siden forrige oppdatering av vår Bjellesauportefølje i midten av juni har Hovedindeksen klatret 5,1 prosent. Bjellesauporteføljen, som Kapital introduserte i februar, har på sin side falt 1 prosent i samme tidsrom. Fra oppstarten er imidlertid porteføljen klart foran, med et byks på 16,5 prosent, mot Hovedindeksens oppgang på 3 prosent.

I løpet av sommeren har i særdeleshet Norske Skog skapt trøbbel for bjellesauenes avkastning, med en nedgang på drøyt 20 prosent for papirkonsernet i perioden. Norske Skog har gått fra milliardoverskudd til underskudd på ett år, og i sommer varslet selskapet om vanskelige markedsforhold for resten av året, i forbindelse med andrekvartalsrapporten. 

Nasjonale restriksjoner rundt bevegelser av varer og mennesker, som følge av coronakrisen, har betydelig negativ innvirkning på etterspørselen etter publikasjonspapir. Nylig ble det kjent at svak ordretilgang tvinger Norske Skog til å stanse en fabrikk i Skogn.

Torstein Tvenge med familie sitter med drøyt 2,3 millioner aksjer i Norske Skog, ifølge en fersk aksjonæroversikt. Kursfallet tilsier at Tvenge har et papirtap på rundt 17 millioner kroner på sine aksjer i sommer. Siden gjenoppstandelsen til Norske Skog på Oslo Børs i fjor høst er tapet på godt og vel 20 millioner kroner.

Ingen tap i Pareto Bank

Et lyspunkt for Bjellesauporteføljen finner vi i Pareto Bank, med en oppgang på 15,5 prosent over sommeren. På tross av all usikkerhet rundt pandemiens ringvirkninger går forretningsbanken så det griner. Banksjef Tiril Lie Villum kunne i sommer presentere et andrekvartal med tilnærmet null i utlånstap.

Investor Arne Fredly er nest største aksjonær i Pareto Bank, gjennom AF Capital Management, ifølge siste aksjonæroversikt der AF Capital er oppført med ca. 6,9 millioner aksjer. Denne posten har økt med rundt 35 millioner kroner i verdi etter kursoppgangen i sommer. 

Fredly har vært en pådriver for å gjøre Pareto Bank til en utbytteaksje, men på grunn av coronakrisen og signaler fra Finansdepartementet foretok styret tidligere i år en ny vurdering, og utsatte utbyttet. Inntil videre kan Fredly døyve utbyttetørsten med en saftig kursgevinst i sommer. Aksjen er dog tilnærmet uforandret i kurs siden vi presenterte Bjellesauporteføljen første gang.

Bankmann: Arne Fredly har kunnet glede seg over at Pareto Bank har vært blant sommerens hete aksjer. Foto: Iván Kverme

Inn i IT-mygg

Porteføljen vår tok utgangspunkt i handler til flere av de mest profilerte investorene på Oslo Børs gjennomført i 2019 og 2020. Våre utpekte “bjellesauer” er investorene Øystein Stray Spetalen, Arne Fredly, Ivar Løge, Torstein Tvenge, Jan Haudemann-Andersen og Ketil Skorstad. Porteføljen bestod opprinnelig av: Carasent, Norske Skog, Pareto Bank, Scatec Solar, Vaccibody og Okeanis Eco Tankers. Sistnevnte forsvant ut av porteføljen i april, etter at det ble kjent at Spetalen ikke lenger var blant de største aksjonærene.

Nykommer: Ayfie Group ble notert på Oslo Børs i sommer. Foto: Siv Dolmen

Nå er imidlertid Spetalen blant storeiere i et relativt ferskt selskap på Merkur-listen til Oslo Børs. Ayfie Group spesialiserer seg på programvare for tekstanalyse som brukes for å strukturere store mengder data. IT-myggen har en rekke kjendiser på eiersiden, deriblant Spetalen og Jan Haudemann-Andersen. Aksjen har falt kraftig tilbake etter først å ha gått som en rakett fra noteringen, men ligger fortsatt over den siste emisjonskursen på 2 kroner.

Noen “bjellesau-effekt” ser ut til å ha vært kortvarig, men bjellesauene er fortsatt med i aksjen. Vi velger derfor å ta Ayfie Group inn i Bjellesauporteføljen.

Kortvarig KOA-eventyr

Spetalen og Arne Fredly var mye omtalt i forbindelse med emisjonen i Kongsberg Automotive  før sommeren. Vi antok at Fredly og Spetalen ikke hadde noen planer om å bli langsiktige eiere i selskapet og tok den derfor ikke inn før sommeren. Det var like greit. De færreste ble nok overrasket da duoen forleden ikke lenger var blant de 50 største aksjonærene i Kongsberg Automotive.