<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Børsen neglisjerer makrotallene – enn så lenge

Så vel de mindre aksjene på Oslo Børs som europeiske luksusaksjer kan i år vise til knallgode avkastningstall, som på en god måte illustrerer investorenes høye risikoappetitt. Men nedsiden i aksjemarkedene kan bli formidabel om ikke inflasjonen snarest kommer under kontroll. 

Vekstaksjer siger frem: Stemningen er god på Oslo Børs, og investorene tør til og med kjøpe et utvalg vekstaksjer. Kahoot!, under ledelse av konsernsjef Eilert Hanoa, kan se tilbake på gode kursøkninger siste uker.   Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Enn så lenge råder altså optimismen på Oslo Børs, selv flyaksjene stikker nå til værs. Og det i en tid der husholdningenes kjøpekraft stuper i takt med høye inflasjonsrater og stigende renter. Også delindeksen for de mindre selskapene, målt etter markedsverdi, har i 2023 hatt en forrykende utvikling og har i snitt gått ti prosent i år, betydelig bedre enn hva Hovedindeksen på Oslo Børs kan skilte med. Risikotoleranseevnen er stadig økende blant investorene, selv om rentene skal ytterligere opp. Handelsbanken Capital Markets spår eksempelvis at Norges Bank vil heve styringsrenten til 3,75 prosent, det med bakgrunn i en prisstigningstakt langt over inflasjonsmålet, lav arbeidsledighet, svak kronekurs samt høye detaljhandelstall. SpareBank 1 Markets argumenterer også for nye renteløft, særlig initiert av et krevende lønnsoppgjør. Dette til tross – børssentimentet er udiskutabelt sterkt, og får dessuten drahjelp av litt mer optimistiske aksjestrateger.

Oljeserviceoppturen biter seg fast      

– Maner investorene til å kjøpe norske aksjer. Sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank mener de mørkeste skyene i aksjemarkedet har lettet, men advarer om store svingninger. Han liker spesielt godt norske aksjer, skrev Finansavisen nylig. For helt siden august har Danske Bank anbefalt taktiske investorer å være undervektet aksjer, hvilket vil si at investorene bør redusere sin aksjebeholdning og heller kjøpe obligasjoner. Generelt anbefaler banken nå nøytralvekt, hvilket innebærer en hold-anbefaling på aksjer. Men på Oslo Børs er det mer å hente, mener Johansen, som anbefaler investorene å kjøpe norske aksjer, særlig oljeserviceaksjer. Han mener man har kommet såpass langt ut i syklusen at det ikke bare er oljeselskapene som drar nytte av de høye olje- og gassprisene, men også oljeservicesektoren. Og på et tidspunkt blir oljeselskapene trygge på at de høye prisene kommer til å vare ved, hvilket i neste runde vil trigge økte investeringer innen leting og produksjon – og da drypper det ned på oljeservicesektoren, argumenteres det med.   

På Oslo Børs er det åpenbart flere investorer som tenker i samme baner, da sektoren gjennomgående har vist overlegen styrke, ikke bare i fjor, men også så langt i 2023. Også analytikerne er ganske så oppstemte – i en nylig sluppet sektorrapport fra Arctic Securities oppjusteres en rekke riggselskaper med bakgrunn i at selv etter de massive kursoppganger seneste halvår prises likevel ikke i tilstrekkelig grad inn de attraktive markedsforholdene. Blant annet heves Borr Drilling-aksjen til kursmål 100, opp fra 90. Vi ser ingen grunn til å tone ned eksponeringen mot oljeservicesegmentet som sådan, og beholder derfor både TGS   , Borr Drilling   og Subsea 7    i Kapital-porteføljen.         

Investorinteressen øker i Kahoot!      

De gode avkastningstallene til Kapital-porteføljen så langt i 2023, klart bedre enn målt mot Hovedindeksen, har først i det siste fått litt drahjelp av Kahoot!-kursen. Og mer er i emning, om man for eksempel lytter til ABG Sundal Collier. Meglerhuset har en klar kjøpsanbefaling på selskapet, og peker blant annet på dets sterke markedsposisjon og utsikter til høye organiske vekstrater kombinert med en sterk løpende kontantstrøm. Alt i alt gjør vi heller ikke i denne runden noen justeringer av Kapital-porteføljen. Meravkastningen er altså solid, men må vernes med omhu – for selv om aksjemarkedene overordnet sett viser overraskende friske takter, kan dette raskt reverseres om ikke de alarmerende høye inflasjonstallene, med tilhørende økte renter, kommer mer under kontroll. Investorer må ikke glemme at for hver dag som går, må analytikerne gradvis legge inn stadig økte diskonteringsrenter i sine verdsettelsesanalyser. Over tid kan ikke dette fortsette, i kombinasjon med økte børskurser.