<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
fremtidens ledere Foto: Kapital

Fremtidens ledere

De er arvinger til landets største familieformuer. Med det følger stor innflytelse og mye ansvar. Møt den nye generasjonen bedriftseiere som skal overta makten og påvirke næringslivet i årene fremover.

Kapitals liste over Norges 400 rikeste viser velstand, men kanskje i større grad er den en omfattende guide til norsk næringsliv. Når vi nå har kartlagt arvingene til de største familieformuene i landet, handler det altså vel så mye om makt og innflytelse som penger. Den nye generasjonen eiere blir toneangivende på flere vis. Det er de som skal stå for verdiskapningen fremover. De skal også skape arbeidsplasser, stå for nyskapning og vise samfunnsansvar.

– Globalt kalles dette for The Great Wealth Transfer, sier Alexander Heiberg i Formuesforvaltning.

Videreføring av verdier: Vi står foran en stor bølge av generasjonsskifter, der enorme verdier skal videreføres til neste generasjon, forteller Alexander Heiberg er leder for Wealth Planning i Formuesforvaltning. Foto: Einar Aslaksen

Stor bølge

Som leder for Wealth Planning i Formuesforvaltning er Heiberg involvert i mange av de mektigste generasjonsskiftene i Norge. Han forteller at vi nå står foran en stor bølge av generasjonsskifter, der enorme verdier skal videreføres til neste generasjon.

– Verdiene inkluderer blant annet et stort antall store og små bedrifter som til sammen utgjør enormt mange arbeidsplasser. For disse bedriftene er det helt avgjørende å ha gode eiere før, gjennom og etter et generasjonsskifte. Derfor er det viktig å ha en god plan for hvordan eierskiftet i familiebedriften skal gjennomføres.

Sigurd Haavik, partner i Oslo Family Office, er enig. Med solid bakgrunn fra familieeierskap, bistår han flere norske selskaper med både eierskap og gjennomføring av generasjonsskifter.

– I dag ser vi i større grad aksjonærdemokratier der flere eiere må jobbe sammen. Det øker kompleksiteten, og tvinger fram profesjonalisering, sier han.

Vi har intervjuet Nicolai Grieg, Maria Lilly og Erika June Flakk og Karl Erik Rimfeldt om hvordan deres familier har gjennomført generasjonsskiftet, hva de er opptatt av, hvordan de skal forvalte de enorme verdiene og hvilke tanker de gjør seg om fremtiden:

Arvestudier

Kapitals kartlegging bekrefter mye av det Heiberg og Haavik beretter om. Å forvalte en stor familieformue forplikter, både overfor tidligere generasjoner som måtte ha lagt grunnlaget for formuen, for en selv, og ikke minst for de kommende generasjoner. For å redusere sjansen for konflikter, gjøre generasjonsskifter så smertefrie som mulig og for å stå godt rustet setter setter derfor stadig flere familier seg nå på skolebenken for å lære å forvalte arven best mulig. Et universitet som har spesialisert seg på denne typen utdannelse er IMD I Lausanne i Sveits. Hit kommer familier fra hele verden for å være på det en ukes lange programmet “Leading the Family Business” (LFB). Ifølge professor Joachim Schwass ved IMD har også flere nordmenn, dansker og svensker deltatt, blant dem familiene Ulstein og Klaveness. Som milliardær og familieoverhode Tore Ulstein uttalte til kapital for noen år siden:

– Vi er erkjenner at kunnskap er viktig. Vi må bygge kunnskap for denne generasjonen, men også for neste generasjon for å styrke og utvikle bedriften.

Må bygge kunnskap: – Vi er erkjenner at kunnskap er viktig. Vi må bygge kunnskap for denne generasjonen, men også for neste generasjon for å styrke og utvikle bedriften, har Tore Ulstein i Ulstein Gruppen tidligere sagt til Kapital. Foto: Iván Kverme

Velskolerte

Og med det samme vi snakker om kunnskap: Det er ikke bare generasjonsskifte som står på timeplanen hos de unge arvtakerne. Mens mange på Kapitals liste over de 400 rikeste i landet er selfmade menn uten noen form for formell utdannelse, er deres barn opptatt av høyere utdanning nesten alle som en. Svært mange har, eller er nå i ferd med å gjennomføre, studier på anerkjente skoler og universiteter i utlandet. Norges aller mektigste arvinger, Cecilie og Kathrine Astrup Fredriksen, er eksempelvis begge utdannet ved London School of Economics and Political Science. 

Ferd-arving Katharina Andresen, som har sagt at hun med tiden ønsker å innta familieimperiet, har både økonomiutdannelse fra BI og humanistiske fag fra Amsterdam University. For tiden er hun student ved Regent's i London. Også hotellkonge Petter Stordalens tre barn, som på sikt ønsker å jobbe i familiebedriften, er opptatt av skolering. Datteren Emilie har bachelor i hotellfag fra Cornell University i USA og en mastergrad fra Imperial College i London. Sønnen Henrik har HR og personalledelse fra Markedshøyskolen, samt master fra NHH. Minstemann Jakob har fulgt i storesøsters hotellskole-fotspor.

– Vi må bli mindre avhengig av shippingrater og laksepriser, slik vi i stor grad er i dag. Vi skal starte i det små og bygge bærekraftige satsninger som på sikt kan trekkes inn i kjernevirksomheten, sier Nicolai Grieg. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Aksjonærbuketter

Vi kunne fortsatt, med den ene CVen mer imponerende enn den neste. Ikke overraskende, ifølge Heiberg, som forteller at nye studier viser at den kommende generasjonen med bedriftsledere er mer bevisst på hva det innebærer å overta.

– Nå er det ikke lenger bare et spørsmål fra eierne om arvingene er de rette til å overta stafettpinnen. Neste generasjon stiller seg oftere spørsmålet om det å overta er riktig for dem, sier Heiberg.

Sigurd Haavik deler Heibergs oppfatning.

– I mange familier har man innsett at det å være neste generasjons eiere krever mye, og utdannelse er derfor viktig. Den gamle modellen der eldstemann arver alt er avleggs. Det blir stadig mer vanlig med flere eiere, og når flertallet er skolerte får man en bukett med aksjonærer med ulik kompetanse som utfyller hverandre på en god måte. Det er en stor fordel.

Beholder makten

Heiberg forteller at det varierer veldig når familier velger å gjennomføre generasjonsskifter. Hans erfaring er imidlertid at de som starter tidlig lykkes best.

– Vi ser også at en mulig innføring av arveavgift etter høstens stortingsvalg har fremskyndet en del generasjonsskifter.

Det viser også Kapitals gjennomgang. Stadig flere av Norges rikeste overfører eierandeler til sine barn, men beholder makten gjennom stemmerike A-aksjer. Mange av arvingene til landets største familieformuer troner derfor høyt på ligningslistene. Av samme grunn befant døtrene til Johan H. Andresen , Alexandra Andresen og Katharina Andresen, og Gustav Magnar Witzøe, sønn av lakseoppdretter Gustav Witzøe, seg på topp da Forbes nylig publiserte en rangering over de ti yngste dollarmilliardærene i verden. (Se tabell under).

Skal overta: Ferd-arving Katharina Andresen har tidligere uttalt at planen med tiden er å innta familieimperiet. Foto: Ferd

Dette gjøres imidlertid ikke kun for å minimere arveavgift, skal vi tro Haavik.

– Nei. Dette er også en måte å trekke barna inn i forretningsimperiene på, sier han.

Flere kvinner

Ifølge Haavik er den gamle modellen der eldstemann arver alt avleggs. Det mener han har vært med å skape flere læringsarenaer innad i norske bedrifter.

– Å gi alt til den førstefødte sønnen er en modell som høres fortiden til. I dag er ofte flere søsken sammen om eierskapet. De har ofte ulike kvaliteter, noe som igjen har ført til mer fokus på opplæring. Mange får både aksjer og observatørroller tidlig, for å overføre kunnskap og å skape engasjement.

Heiberg kan i tillegg fortelle at det blir stadig mer vanlig også døtrene overtar.

– Historisk sett har familieformuer som oftest vært kontrollert av menn. De har fattet de store investeringsbeslutningene, og tidligere generasjoners formuer ble ofte overført fra menn til menn. Vår erfaring er at dagens arvinger er mye mer likestilte.

Mer bevisste

At de unge arvingene tar aktivt del i virksomheten, at flere søsken gjerne deler på ansvaret og at mange av dagens unge aksjonærer er kvinner understøttes av Kapitals analyser. Eksempelvis har Rema-arvingene Ole Robert og Kjell Magnus lenge hatt ledende roller i konsernet, selv om Colonialmajor Odd Reitan fortsatt sitter på den kontrollerende a-aksjen. De to arvtakerne har dessuten allerede overført små eierposter til sine barn igjen, som dermed er på full fart inn i familieselskapet til tross for sin unge alder. 

Far har mest kontroll: Ole Robert og Kjell Magnus lenge hatt ledende roller i konsernet, selv om Odd Reitan fortsatt sitter på den kontrollerende a-aksjen. Foto: anders horntvedt

Også John Fredriksens tvillingdøtre Cecilie og Kathrine er aktive eiere. Det samme gjelder Stein Erik Hagens datter Caroline. Hun er dessuten utpekt som den som skal overta imperiet etter sin far, til tross for at hun har en eldre søster og to yngre brødre. I Andresen-familiens tilfelle har begge arvingene fått overført like mye aksjer. Kun den eldste av de, Katharina, har imidlertid uttalt at hun på sikt ønsker å familieimperiet. Pr. i dag er hun styreobservatør. Den yngste, Alexandra, får lov til å dyrke sin hesteinteresse.

Også dette er typisk for dagens arvinger, ifølge Heiberg.

– De unge er bevisste på at de har et valg på om de ønsker å ta en aktiv rolle i familiebedriften eller ikke, og om det passer med det livet de ønsker å leve.

I tabellen under kan du lese mer om den nye generasjonen bedriftseiere i Norge; Hvem de er, hvor mye de eier, hvor de har studert og hva de gjør:

Norges 100 rikeste arvinger

Cecilie Astrup Fredriksen (37)

Kathrine Astrup Fredriksen (37)

Arv: 104 mrd.

John Fredriksen er den rikeste nordmann gjennom tidene. Det er med andre ord et stort ansvar som hviler på skuldrene til Cecilie og Kathrine. Storeulv uttalte i et intervju med Tradewinds for et par år siden at tvillingdøtrene ikke skulle overta shipping- og offshoredelen av virksomheten. De to søstrene, som begge er utdannet ved London School of Economics and Political Science, er likevel tiltenkt en sentral rolle i familieimperiet. Begge jobber i Seatankers Management, som er hovedselskapet i familiestrukturen, og har ifølge DN de siste årene vært delaktige i å diversifisere porteføljen og utvikle organisasjonen. I dag står shipping- og offshorevirksomheten for 20 prosent av familiens samlede aktiviteter. De øvrige 80 prosent er knyttet til eiendom, sjømat og finansielle investeringer, og det er i disse sektorene Kathrine og Cecilie jobber som aktive eiere. Begge sitter i tillegg i styret til Norwegian Property. Kathrine er dessuten styremedlem i Axactor, mens Cecilie er styremedlem i oppdrettsgiganten Mowi.

  

Ole Robert Reitan (49)

Kjell Magnus Reitan (46)

Arv: 44,5 mrd.

Odd Reitan eier og driver Reitangruppen. Lavpriskjeden Rema 1000 er i dag Norges største enkeltkjede innen dagligvarer. I tillegg omfatter Reitangruppen blant annet Narvesen, 7-Eleven, Uno-X og YX, en betydelig eiendomsportefølje gjennom Reitan Eiendom, samt investeringsselskapet Reitan Kapital som forvalter konsernets overskuddslikviditet. Colonialmajoren deler raust av sin formue med sønnene Ole Robert og Kjell Magnus, som begge har ledende roller i konsernet. De to brødrene har – ifølge faren Odd – vært med på Reitan-gruppens riksmøter fra de var temmelig små, og bidrar i dag sterkt til den solide driften. Eldstemann, Ole Robert, er utdannet ved BI, og begynte i Rema 1000 i 1996. Han ble markedsdirektør i 1999, deretter adm. dir. for Reitan Handel fra 2001 til 2005. I dag er han adm. dir. for forretningsområdet Rema 1000. Hans yngre bror Kjell Magnus har økonomiutdannelse fra både NHH, BI og Florida International University, og er i dag adm. dir. i Reitan Convenience. Begge brødrene er i tillegg styremedlemmer i Reitan-gruppen. Pr. dags dato er det Ole Robert som er utpekt til en dag å overta hovedansvaret for familiekonsernet. Ole Robert og Kjell Magnus har to barn hver. Alle fire har små eierposter i Reitan Eiendom. Ole Robert har døtrene Amalie (24) og Sunniva (21). Amalie går på filmskole i London, mens Sunniva studerer økonomi ved Regent’s i London. Kjell Magnus har barna Kristoffer (23) og Victoria (29). Kristoffer er profesjonell golfspiller mens Victoria satser for fullt på en musikkarriere.

  

Finn Hartvig Johannson (27)

Karl Edvard Johannson (25)

Knut Sigurd Johannson (23)

Peder Oskar Johannson (22)

Arv: 44 mrd.

Femtegenerasjonseier Johan Johannson og hans familie sitter på rundt 70 prosent av aksjene i NorgesGruppen gjennom familieselskapet Joh. Johannson. Med en årlig omsetning på over 90 milliarder kroner og en markedsandel på 44 prosent er NorgesGruppen Norges klart største dagligvarekonsern. Johannson førte i 2003 store deler av sine aksjer videre til sine fire sønner Finn Hartvig, Karl Edvard, Knut Sigurd og Peder Oscar. Ettersom familien er svært mediesky, er det umulig å si noe om hvem av dem som eventuelt blir aktive i selskapet. Far Johannson uttalte følgende til Kapital i et sjeldent intervju i 2013: “Interesser, kvalifikasjoner og konkrete muligheter vil avgjøre det. At den eller de som en gang blir aktive får omgjort en B-aksje til A-aksje er logisk, men enn så lenge er det fokus på å stå opp om morgenen og gå på skolen”. Av de fire arvingene gir diverse internettsøk kun informasjon om at eldstemann Finn Hartvig har studert maskinteknikk ved NTNU. Hva de tre yngre brødrene har studert og har av fremtids-planer er uvisst.

Kristin Halvorsen (28)

Hans Halvorsen (27)

Heidi Halvorsen (25)

Arv: 43 mrd.

Ole Andreas Halvorsen sitter gjennom sitt fond Viking Global Investors på toppen og styrer en portefølje på rundt 303 milliarder kroner, noe som gjør hedgefondet til et av verdens største. Siden oppstarten i 1999 har fondet generert en avkastning på rundt 260 milliarder kroner, og Halvorsen har naturligvis fått godt betalt for dette. “Tigergutten” fra Fredrikstad er bosatt i Connecticut i USA sammen med sin kone Diane og barna Hans, Heidi og Kristin. Alle tre har vært aktive langrennsløpere. Heidi var blant USAs beste langrennsutøvere som junior. Hva de tre arvingene til en av Norges største formuer gjør i dag vites ikke.

Katharina Andresen (25)

Alexandra Andresen (24)

Arv: 35 mrd.

Tobakksarving Johan H. Andresen har aldri vært rikere. Familiekonsernet, som gjennom Ferd Invest, Ferd Capital og Ferd Eiendom investerer tungt i blant annet eiendom og i privateide selskaper på de nordiske børsene, leverer solide resultater år etter år. Andresen overførte allerede i 2007 over 80 prosent av aksjene i selskapet til døtrene, Katharina og Alexandra, som dermed i flere år har figurert på lister over verdens yngste milliardærer. Storesøster Katharina har uttalt at planen med tiden er å innta familieimperiet. Hun har fra før økonomiutdannelse fra BI i Oslo, samt at hun har studert humanistiske fag ved Amsterdam University. For tiden er hun student ved Regent’s i London, samt fra mars i år styreobservatør i Ferd. Lillesøster Alexandra har holdt en lavere profil. Hun er svært hesteinteressert, og har i flere år vært å regne som et stjerneskudd både på den norske og den internasjonale dressurhimmelen. I fjor sikret pappa Johan Evje Herregård i Rygge for 70 millioner kroner. Her skal det bygges et spektakulært hestesenter, som Alexandra etter planen skal drive.

Gustav Magnar Witzøe (28)

Arv: 33,5 mrd.

Laksefesten de siste årene har gjort Salmar-gründer Gustav Witzøe styrtrik. Eller det vil si, egentlig er det vel sønnen Gustav Magnar som på papiret er den formuende av dem. I 2011 overførte nemlig far Witzøe nær samtlige aksjer i holdingselskapet Kverva til sin sønn. Selv sitter gründeren igjen med under én prosent, men eier alle A-aksjene, og har således fortsatt full kontroll over livsverket sitt. Gustav Magnar er, som eneste sønn, kronprins i familiens investeringsselskap, med laksesuksessen Salmar i porteføljen. Arvingen er imidlertid usikker på om han vil bli toppsjef, og uttalte åpenhjertig i en intervju med Dagbladet for to år siden at forventningene til at han skal involvere seg er store, men at den som er best skikket bør få overta etter faren. Enn så lenge bygger Gustav Magnar seg opp en karriere som fotomodell. I tillegg var han nylig å se i en mindre rolle i andre sesong av den populære TV-serien Exit.

Nina Camilla Hagen Sørli (39)

Caroline Marie Hagen Kjos (36)

Carl Erik Hagen (32)

Thomas Nicolai Stang (23)

Arv: 33 mrd.

Orkla-eier Stein Erik Hagen utpekte tidlig datteren Caroline til å bli den som skal overta familieselskapet etter ham. Det er også hun som har fått 90 prosent av aksjene i Canica, der store deler av formuen forvaltes. Dette er ifølge pater familias noe familien ble enige om for lenge siden. De tre eldste barna er imidlertid alle aktive i familiebedriften. Caroline, som er bosatt i Sveits, er styreleder i Canica. I tillegg sitter hun i styret i Komplett og Orkla. Hun er gift med Christer Kjos, bankmann og ansatt i familieselskapet Canica International. Nina Camilla er styreleder i Canica Investor, og bl.a. styremedlem i Canica, Dnt Romsdal, The Well og Jotun. Hun bor i Norge og er gift med legen Daniel Sørli, som er medgründer og daglig leder av Dr. Dropin. Carl Erik, også han bosatt i Sveits, er nestleder i styret i Canica, samt styremedlem i Komplett, Arcus og Brandbassador. Yngstemann Thomas Nicolai har foreløpig ingen posisjoner i familieselskapene. For øvrig sitter Stein Erik fortsatt på kontrollen i familiebedriften.

Ninja Tollefsen (35)

Nick Walter Tollefsen (34)

Philip Tollefsen (27)

Arv: 29 mrd.

Den mediesky fjellklatreren, rallykjøreren og utleiekongen Ivar Tollefsen kontrollerer ca. 105.000 leiligheter fordelt på syv europeiske land gjennom sitt imperium. Samlet markedsverdi på Fredensborgs eiendommer og investeringer er over 150 milliarder kroner, med leieinntekter på nesten åtte milliarder. Tollefsen har tre barn, Ninja, Nick og Philip. I et sjeldent intervju med Kapital for drøye ti år siden uttalte eiendomsbaronen at han ikke hadde noen ambisjoner om at noen av dem skulle overta etter ham. For som han sa: “Jeg begynte med eiendom fordi jeg syntes det var gøy og mener barna mine bør velge det de synes er moro. Om dette selskapet ble født og dør med meg er det helt greit. Men har de lyst skal de selvfølgelig få lov”. Nå kan det virke som at i alle fall mellomstemann Nick har begynt å vise interesse for farens imperium. Han sitter som styremedlem i flere av selskapene i Fredensborg-sfæren. Det gjør foreløpig ikke storesøster Ninja, som er utdannet jurist, og ei heller minstebror Philip.

Kristian Monsen Røkke (38)

Elisabeth Monsen Røkke (34)

Normann Røkke (16)

Per Fridtjof Røkke (13)

Arv: 27,5 mrd.

Kjell Inge Røkke varslet tidlig at han ikke hadde tenkt å drysse alle sine milliarder over de fire barna. I stedet ville han overføre det meste av sine verdier til en allmennyttig stiftelse, og la barna kun få mindre eierandeler etter hvert som de ble voksne. Det skjedde for to år siden, da Røkkes to eldste barn, Elisabeth og Kristian Monsen Røkke, begge fikk 1,75 prosents eierandel i farens eierselskap TRG som forskudd på arv. Corona og oljepriskrig har kraftig barbert formuen. Til gjengjeld kan Røkke glede seg over at de to nye aksjeeierne nå også deltar aktivt i styringen av milliardkonsernet. Kristian arbeider som investeringsdirektør i Aker, etter å ha innehatt en rekke verv i Aker-systemet. Han er den åpenbare kronprinsen i systemet på alle måter, men også Elisabeth har trådt inn i styrene i de to eierselskapene. Hva Røkkes to sønner fra andre ekteskap blir tilgodesett med, gjenstår å se.

Emily Rider Wilhelmsen (29)

Sophia Paulina Rider Wilhelmsen (23)

Jens-Paulie Alexander Rider Wilhelmsen (21)

Benedicte Aars Wilhelmsen (29)

Nils Christian Aars Wilhelmsen (27)

Carl Oscar Aars Wilhelmsen (24)

Arv: 25,5 mrd.

Etter Arne Wilhelmsens bortgang i fjor ble verdiene hans fordelt mellom hans tre sønner Arne Alexander, Bent Christian og Peter Preben. Førstnevnte har den kontrollerende A-aksjen i konsernet Awilhelmsen, hvor verdiene fortsatt er plassert hovedsakelig i cruiserederiet Royal Caribbean Cruises. Arne Alexander og Bent Christian har tre barn hver. Arne Alexander har døtrene Emily og Sophia Paulina og sønnen Jens-Paulie Alexander. Bent Christian har datteren Benedicte og de to sønnene Carl Oscar og Nils Christian. Peter Preben er bosatt i England, og har datteren Francesca Wilhelmsen. Ingen av arvingene har så langt fått eierandeler i familiefirmaet, men de to eldste, Emily og Benedicte, er styremedlemmer i holdingselskapet. De sitter også i styret i den ideelle organisasjonen Wilstar, som befinner seg under Awilhelmsen-paraplyen. Emily jobber som utviklingsansvarlig i Wilstar, mens lillebror Jens-Paulie for tiden går siste året på business administration ved University of Bath. Han har hatt sommerjobb i både ABG Sundal Collier, Royal Caribbean Cruises og A.S. Watson Group. Hva Sophia Paulina gjør er uvisst. Benedicte nylig startet nettbutikken Rare Textile Trading for salg av kunsthåndverk. Nils Christian har studert ved NTNU. Hva minstebror Carl Oscar foretar seg vites ikke.

Karine Hagen (50)

Torstein Hagen jr. (48)

Arv: 20 mrd.

Torstein Hagen er største aksjonær i Viking Cruises, som har verdens største elvecruiseflåte med 76 skip og seks havgående skip. Redereventyret til Hagen startet med en konsulentstilling i McKinsey hvor han kom i kontakt med shipping- og cruisebransjen. Det ga blod på tann, og førte til at Hagen senere etablerte Viking Cruises, noe som har gjort ham til en av Norges desidert rikeste menn til tross for beintøffe tider i reiselivsbransjen. Begge barna har fulgt i sin fars fotspor, og datteren Karine har siden 2008 vært senior visepresident i Viking Cruises. Før det jobbet hun blant annet i Telenor. Hun har en bachelor i økonomi fra Wellesley College, en master i russisk og øst-europeiske studier fra Stanford og MBA fra BI i Oslo, og snakker hele syv språk etter å ha bodd i Norge, England, USA, Russland og Asia. Hennes lillebror Torstein har en bachelor i samfunnsøkonomi fra Rollins College, samt en master i shipping og finans fra University of London. I 1998 startet han som risk manager ved Vikings hovedkontorer i Sveits, hvor han jobbet frem til 2016. De siste 4,5 årene har junior jobbet med egne investeringer fra Gibraltar, ifølge Linkedin-profilen hans.

Emilie Anker Stordalen (29)

Henrik Anker Stordalen (26)

Jakob Anker Stordalen (24)

Arv: 16 mrd.

Hotellkonge Petter Stordalen har fått hard medfart som følge av coronakrisen det siste året. Tusenvis av tomme senger rammer den vanligvis så energiske investoren midtskips. Like fullt er han god for 16 milliarder kroner. Dette er papirverdier som tilhører barna, etter at det for tre år siden ble kjent at Stordalen hadde overført alle aksjene i Strawberry Holding til sine tre håpefulle Emilie, Henrik og Jakob. Selv beholdt hotellkongen bare 0,01 prosent, slik at han fremdeles sitter med kontrollen. Alle de tre barna har sagt at de på sikt ønsker å jobbe i familiebedriften, og datteren Emilie er allerede i gang. Hun har bachelor i hotellfag fra Cornell University i USA og en mastergrad fra Imperial College i London, og har i dag den gjeve tittelen prosjektleder i Nordic Choice Hotels. Henrik har HR og personalledelse fra Markedshøyskolen, samt master fra Norges Handelshøyskole (NHH). Minstemann Jakob har fulgt i storesøsters fotspor og har som henne studert hotellfag ved Cornell University. Hvilke roller Stordalens to sønner vil innta, vites foreløpig ikke.

Kine Haugen Thøgersen (34)

Karoline Sæves Haugen (30)

Kristine H Heffermehl (29)

Nikoline Sæves Haugen (23)

Arv: 15 mrd.

Edgar Haugens eiendomsimperium har blitt bygget stein på stein siden tidlig på 1990-tallet, og omfatter nå over 1,5 millioner kvadratmeter næringseiendom, 7.700 parkeringsplasser og 410 leiligheter. Hovedvekten av eiendomsporteføljen ligger i Oslo og Bergen, men porteføljen er diversifisert, med investeringer i Sverige, Danmark, Finland, Belgia og Nederland. Eiendomskongen har fire barn. Pr. i dag er ingen av dem involvert i familiefirmaet. Karoline, som er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, var imidlertid innom Ragde som kontorarbeider et par år, men jobber i dag som advokatfullmektig i Ro Sommernes. Kine har bachelorgrad i Retail Design fra Westerdals, og har studert Fashion Design ved Parsons i New York. Hun driver i dag som interiørkonsulent i eget firma, CK Styling. Karoline er investeringsanalytiker i Storebrand, mens Nikoline studerer menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Marianne Tvenge (42)

Magnus Tvenge (41)

Annicken Tvenge (38)

Arv: 14 mrd.

Torstein Tvenge startet sin karriere i farens reklamebyrå Fram, et firmanavn han har beholdt for eiendomsimperiet sitt med hovedkontor på Skøyen. Over en tidsperiode på rundt 40 år har Tvenge opparbeidet seg en total eiendomsmasse på snaut 500.000 kvadratmeter, fordelt på kontorer, lager/produksjon, parkeringsplasser og bolig, hovedsakelig på Oslo vest. Eiendomsmagnaten overførte tidlig store verdier til Marianne, Magnus og Annicken. De to eldste, Marianne og Magnus, har sentrale roller som ansatte i eiendomsselskapet Fram Eiendom. I tillegg sitter de med styreverv i en rekke selskaper. Marianne tok en mastergrad i eiendomsutvikling ved Columbia-universitetet i New York og gikk inn i Fram etter et år i Obos. Magnus er utdannet ved Heriot-Watt University i Edinburgh i Skottland. Han har tidligere jobbet med vinimport, men fokuset ser nå ut til å være på eiendomsutvikling. Han er gift med Jens P. Heyerdahls datter Mari-Ane Røed Heyerdahl. Annicken jobber så langt ikke i familieselskapet, men har styreverv i flere av datterselskapene.

Anna Margaret Smedvig (37)

Petter Hagland (40)

Julia Smedvig Hagland (35)

Arv: 14 mrd.

Familien Smedvig har fordelt formuen på to hovedområder: eiendom og fond. Fondsmidlene er plassert i både hedgefond og direkteinvesteringer. I “den norske biten”, aksjeselskapet Vestri, inngår flere titalls forskjellige selskaper innen de to områdene eiendom, hovedsakelig i Stavanger-området, og såkornsinvesteringer. Stavanger-baserte Anna Margaret Smedvig overtok for noen år siden som styreleder og skal føre arven videre i fjerde generasjon. Faren Peter T. Smedvig har inntatt en rådgiverrolle. På sikt planlegger han å flytte hjem fra sin nåværende base i London til Norge, har han tidligere uttalt til Kapital. Hans søster Hjørdis Kluge Smedvig har sammen med sin datter Julia Smedvig Hagland eierandeler i familieimperiet. Pengebingen er godt diversifisert, med private equity og eiendom som de to viktigste satsningsområdene. Hjørdis’ sønn Petter Hagland har forsøkt seg med egne investeringer i Stavanger, men det har gått rett vest. Da har det vært mer hell på en annen front. Hagland giftet seg for to år siden med datteren til tidligere volleyballspiller og milliardær Bjørn Maaseide på et slott i England.

Lillian Wenaas (51)

Sigmund Wenaas (46)

Trude Wenaas (47)

Arv: 13,5 mrd.

Lars Wenaas leder det familieeide hotellimperiet Wenaasgruppen med 28 hoteller i porteføljen. Hotellene fordeler seg utover større byer i Skandinavia samt i Øst- og Vest Europa. Men hotellvirksomhet er ikke det eneste satsningsområdet til Wenaas. Han eier også alpin-tresorter, i tillegg til en betydelig aksje- og obligasjonsportefølje. Eventyret til konsernet med hovedkontorer i Måndalen startet imidlertid med noe helt annet. På 1970-tallet utviklet Lars, sammen sin far og bror, familiebedriften Wenaas til å bli en stor tekstilprodusent særlig innenfor arbeidsklær. På 1990-tallet startet selskapet å kjøpe hotelleiendommer. Selskapet ble senere notert på børs, og brødrene skilte lag. Lars overtok Wenaasgruppen hvor han i dag er eneeier, med sine tre barn i styret. Foruten diverse artikler om store ligningsformuer er det lite informasjon å oppdrive om de to eldste barna Lillian og Sigmund. Trude ser ut til å ha tatt en bachelor på Handelshøyskolen BI før hun startet i Veidekke i 1997. Hun har i dag flere styreverv i familiebedriften, og er administrerende direktør for flere av hotellene.

Ingrid Gjelsten (20)

Arv: 13,5 mrd.

Bjørn Rune Gjelsten ble for drøye tyve år siden ble kjøpt ut av Kjell Inge Røkkes Aker RGI. Siden har pengebingen est år for år. I starten var Gjelsten veldig tro mot å holde seg innen eiendom, men de siste årene har han tatt mer opportunistiske valg og sitter i dag på store summer innen både eiendomsutvikling, tomter, verdipapirer, sport og avfallshåndtering. I tillegg har moldenseren sprøytet masse penger inn i norsk hestesport. Blant annet kjøpte han nylig halvparten av et nederlandsk firma som driver med hestebiler i luksusklassen. Han har også vært hovedsponsor for Norwegian Horse Festival, han har bygget opp en topp internasjonal bane, Gjelsten Arena, på Linnesvollen i Lier, og han eier bortimot 20 hester. Gjelsten har blitt dratt inn i hestesporten gjennom datteren Ingrid, som holder høyt europeisk nivå i sin aldersklasse. Hun er enearving til farens formue.

Kristian Flørnes Støle (26)

Tiril Flørnes Støle (24)

Fredrik Flørnes Støle (21)

Arv: 12,5 mrd.

Svein Støle har tjent en formue som hovedeier i det norske finanskonsernet Pareto. Pareto Invest ble fisjonert ut at selskapet i 2018, og dette er nå pengebingen til den tidligere Kapital-journalisten som består av flere milliarder kroner i ulike verdipapirer. Med finans i blodet har i hvert fall to av Støles barn valgt å følge i farens fotspor. Både Kristian og Tiril har studert ved NHH i Bergen. Eldstemann var styreleder i skolens børsklubb, og forvaltet verdier på rundt to millioner kroner på vegne av investeringsklubben. Lillesøster Tiril var også medlem av børsklubben, som den eneste jenta, samt at hun satt i næringslivsutvalget ved NHH. Med to siviløkonomforeldre har barna nærmest fått finans inn med morsmelken, og i 2019 fikk Tiril tittelen “verdens råeste finanskvinne” i den internasjonale konkurransen til EY. I dag jobber hun som analytiker i Sparebank 1 Markets, hvor hun dekker finans og eiendom. Yngstemann har studert matematikk med informatikk ved Universitetet i Oslo. Det er imidlertid usikkert hva Kristian og Fredrik gjør i dag.

Robin Harald Berg (28)

Therese Berg (29)

Amalie Berg (24)

Sivert Berg (22)

Arv: 10,5 mrd.

Inge Harald Berg startet opp med to tomme hender på Stokmarknes i Vesterålen for 30 år siden. Sakte, men sikkert har han bygget opp Nordlaks til å bli et av Norges mest lønnsomme oppdrettsselskaper med en omsetning på over tre milliarder kroner. Siden Berg kjøpte sin første konsesjon på 150 tonn i 1989, har selskapet vokst til å bli en gigant som produserer 41.000 tonn laks og ørret årlig. Inge Harald overførte i fjor verdier for flere milliarder kroner til barna Robin Harald, Therese, Amalie og Sivert. De fikk en eierandel på 12 prosent hver. Familieoverhodet sitter fortsatt på aksjemajoriteten og de verdifulle A-aksjene. “Vi er inne i et generasjonsskifte og jobber egentlig ganske målrettet for at dette skal forbli en familiebedrift”, uttalte han til Finansavisen den gang. De to eldste, Robin Harald og Therese, er også valgt inn i styrene til både Nordlaks Oppdrett og Nordlaks Produkter.

Hanne Kristin Lærdal (44)

Jon Åsmund Lærdal (41)

Ingrid Lærdal (37)

Arv: 8,85 mrd.

Tore Lærdals formue stammer fra det verdensomspennende Laerdal Medical, som han overtok etter sin far i 1981. Selskapet er en betydelig internasjonal leverandør av opplærings- og behandlingsutstyr for livreddende førstehjelp og pasientsikkerhet. I dag er også tredje generasjon kommet inn på eiersiden av Laerdal Medical, som gjør at familien preger inntektstoppen i Stavanger. De tre barna til Tore, Ingrid, Jon Åsmund og Hanne Kristin, er alle aktive i familieforetaket med flere styreverv. Ingrid har studert Business & Administration ved Handelshøyskolen i Århus og har en master fra universitetet i samme by. Siden har hun hatt ulike roller i familievirksomheten. I januar i år tiltrådte hun stillingen som Chief Impact Officer. Mellomstemann Jon Åsmund har utdannelse fra Heriot-Watt University og har nå jobbet over 15 år i familiebedriften i ulike stillinger. Han fikk også ny rolle i januar som vice president i Lifesaver Solutions. Før Laerdal Medical jobbet Jon Åsmund som analytiker i Grieg Investor.

Cecilie Gjøstøl Wiser (38)

Camilla Gjøstøl (41)

Linea Skjellaug Gundersen (14)

Pål Leo Skjellaug Gundersen (15)

Arv: 8,4 mrd.

Helt siden 1979 har Pål Georg Gundersen bygget opp en milliardformue gjennom Merkantilbygg. Selskapet er involvert i en lang rekke eiendomsinvesteringer, og har nærmere 2.000 leiligheter for utleie. På Geilo er hotellene Vestlia Resort, Highland Lodge og Bardøla Høyfjellshotell i folden. Gundersen og hans familie eier også Frogner House Apartments, som driver med korttidsutleie av leiligheter i Oslo og Stavanger. Gundersen har fire barn, i to kull. Alle barna har aksjer i familieselskapet. De to eldste, Cecilie og Camilla, har begge også jobbet i Merkantilbygg. Cecilie har økonomi- og markedsføringsutdannelse fra BI, og er i dag eiendomsforvalter i familiefirmaet. Camilla er siviløkonom fra BI, og er daglig leder og eier i Cama Yoga. Hun jobbet som prosjektleder i Merkantilbygg fra 2010 til 2017. De to yngste, Linea og Pål, er åpenbart fortsatt for unge til å ha noen som helst rolle i farens forretninger. De bor på Geilo, og er begge habile langrennsløpere i sine aldersklasser.

Christine Mohn Furre (49)

Louise Mohn (47)

Frederik Wilhelm Mohn (44)

Arv: 8,3 mrd.

Trond Mohns forretningsengasjementer spenner bredt. Gjennom sitt investeringsselskap Meteva er han blant annet største aksjonær i meglerforetaket Arctic Securities, samt at han blant annet innehar flere dominerende eierposter i en rekke børsnoterte sparebanker. Familieoverhodet tjener penger som gress, og deler rundhåndet med alle mulige gode formål. Så langt er flere milliarder delt ut. Det betyr imidlertid ikke at det bare er smuler igjen til barna. Sønnen Frederik Wilhelm arvet for flere år siden en tredjedel av kongeriket, og var også godt plassert som konsernsjef for familieselskapet Frank Mohn, med faren som styreleder. Det endte med brudd mellom far og sønn, og også store tap for sistnevnte de siste årene. De to opererer nå hver for seg. Først i 2017 fikk Christine og Louise ta del i familieformuen. Da gav Trond døtrene hver sin del av Meteva-kaken, ved å skille ut to identiske selskaper med en milliard kroner hver. “Frederik har fått sitt, da må småpikene få litt”, uttalte pater familias til Finansavisen den gang. Frederik driver i dag investeringsselskapet Perestroika, med varierende hell. I fjor tapte han flere milliarder. Louise er daglig leder og gründer av Luzmon Medical, som driver med medisinsk forskning. Selskapet har vært et tapssluk siden dag én. Da går det bedre med eiendomsselskapet Frogner Boligeiendom, som hun eier sammen med storesøster Christine.

Gustaf Aspelin (44)

Jeanette Nicoline Aspelin (41)

Knut Fredrik Natvig Aspelin (27)

Arv: 7,65 mrd.

Knut Gustaf Aspelin har sammen med partneren Jonas Ramm utviklet et solid eiendomskonsern. Aspelin Ramm Gruppen har vært sentrale i utformingen av blant annet Tjuvholmen og Vulkan i Oslo, samt Union Brygge i Drammen. De står bak komplekse prosjekter som har vært viktige for både bymiljø og aktivitet. Konsernet har også en handelsdivisjon gjennom Motek, som er ledende innen levering av materiell til bygg- og anleggsbransjen. Far Aspelin har for lengst overført store verdier til barna Gustaf, Jeanette Nicoline og Knut Fredrik. Sønnen Gustaf har i tillegg styreverv i hele ti av bedriftene i konsernet, blant annet i hovedselskapet Aspelin Ramm, samt at han har vært med på å starte eiendomsselskapet Explore Eiendomsutvikling. Datteren Jeanette jobber som barnehageleder i Oslo. Yngstemann er utdannet ved BI. Det er uvisst hva han jobber med i dag.

Alexandra Tangen

Katinka Tangen

Oscar Tangen

Arv: 7,3 mrd.

Etter at han valgte å selge seg ut av livsverket, sitter oljefondssjef Nicolai Tangen igjen med syv milliarder i kontanter. Pengene ble satt i banken, og hans eierandel i AKO Capital ble overført til AKO Foundation, som på godt norsk er en charity. Videre sitter Tangen på andre private verdier, blant annet eiendom og en av verdens største samlinger av kunst fra skandinavisk modernisme. Etter flere år i Londons finansverden flyttet Tangen i fjor til Norge. Hans kone og tre barn Alexandra, Katinka og Oscar bor foreløpig fortsatt i England. Milliardæren uttalte på en pressekonferanse i fjor at han ikke ønsket at hans barn skulle arve de store summene, ettersom han ønsker at de skal finne sin egen vei. Eldstedatter Alexandra avsluttet nylig skolegangen ved University of Pennsylvania i USA. Katinka har fulgt i sin søsters fotspor og studerer nå samme sted. Yngstemann Oscar har akkurat startet studier ved Rhode Island School of Design.

Tuva Bevreng Kråkenes (40)

Kristin Bevreng (38)

Axel Mustad (36)

Arv: 7 mrd.

Et hundretalls år etter at Ole Mustad på 1800-tallet overtok selskapet Brusveen Spiger og Ståltrådfabrikk etter sin stefar, valgte familien på 1990-tallet å dele verdiene i tre selvstendige enheter. I dag forvalter den yngste, Else-Marie, en velvoksen investeringsportefølje. Broren Hans eier næringseiendom på Gjøvik og er markedsleder i verden innen teknologi til linefiskerier, mens den mest formuende av dem, Ruth Katharina Mustad Bevreng, sitter på en verdifull portefølje av næringseiendom på begge sider av Lysakerelven, blant annet det innbringende kjøpesenteret CC Vest. Hun har til sammen tre barn, som hver eier en tredjedel av aksjene i Mustad Eiendom. Ellers er ingen av dem involvert i familiebedriften. Den eldste datteren, Tuva, jobber som miljøterapeut på et barnevernsenter, mens Kristin jobber som arkitekt. Yngstemann Axel har gått på Westerdals og jobber i dag som filmregissør.

Kristine Klaveness (45)

Karianne Klaveness Holmen (43)

Morten Mathias Klaveness (25)

Jan Wilhelm Klaveness (22)

Arv: 7 milliarder kroner

Rederiet Torvald Klaveness ble videreført til Torvalds to sønner Tom Erik og Trond Harald, hvorpå sønnene har byttet på å sitte i sjefsstolen. Etter uenighet om strategi for rederiet delte de to brødrene opp selskapssystemet i 2011. Trond Harald har fortsatt med shippingen, mens Tom Erik gikk i land med eiendommer og investeringer i private equity. Den tidligere duoen har to barn hver. Tom Erik har overført nesten alle B-aksjer til sine to døtre, som begge er aktive i familieforetaket. Kristine er utdannet ved prestisjetunge IMD business school i Sveits. Hun er også tidligere roer, og representerte Norge under Sommer-OL 1996. I dag jobber hun som investeringsdirektør i Klaveness Marine. I tillegg har hun en drøss styreverv i familiens selskaper. Det har også hennes yngre søster Karianne. Hun er i tillegg eier av selskapet Happy Horses, som driver med oppdrett av hester, og kjøpte i 2009 praktgården Øvre Vilberg av Stein Erik Hagens datter Caroline Marie. Trond Haralds to sønner er så langt ikke aktive i familiefirmaet.

Gunnar Frederik Selvaag (45)

Olav H. Selvaag (41)

Arv: 6,7 mrd.

Olav Selvaag revolusjonerte boligbyggingen i Norge. Siden har sønnen Ole Gunnar bygget opp Selvaag-Gruppen til å bli et solid konsern innen alt fra eiendomsforvaltning, boligbygging og salg til investeringer, minilager og utvikling innenfor IKT og nye byggemetoder. I 2008 gikk han av som administrerende direktør og overlot roret til neste generasjon, det vil si de to sønnene Olav og Gunnar Frederik. De er i dag både konserndirektører og aksjonærer i familieselskapet. Olav har en Master of Science fra Stanford University i USA, mens Gunnar Frederik studerte økonomi i USA og har en mastergrad i finans fra BI. Begge to jobbet mange år i bedriften før de tiltrådte i sine respektive sjefsstillinger.

Anna T. Ramm Klaveness (41)

Axel Ramm (38)

Jonas Aspelin Ramm (32)

Henning Astrup Ramm (32)

Arv: 6,7 mrd.

Jonas Ramm har sammen med partneren Knut Gustaf Aspelin utviklet et solid eiendomskonsern. Aspelin Ramm Gruppen har vært sentrale i utformingen av blant annet Tjuvholmen og Vulkan i Oslo, samt Union Brygge i Drammen. De står bak komplekse prosjekter som har vært viktige for både bymiljø og aktivitet. Konsernet har også en handelsdivisjon gjennom Motek, som er ledende innen levering av materiell til bygg- og anleggsbransjen. Jonas har fire barn, som hver eier nær 15 prosent av aksjene i Sole Kapital, som igjen eier halvparten av Aspelin Ramm Gruppen. Axel er utdannet ved prestisjefulle Wharton School ved University of Pennsylvania, og gikk i 2006 rett til toppjobb i Merrill Lynch i London. I dag er han adm. dir. i Sole Kapital, samt at han sitter i styret i Aspelin Ramm Gruppen. Han har to yngre tvillingbrødre. Jonas har en B.Sc. fra toppskolen Babson College, og jobber i dag som senior partner i Altor. Også han sitter i styret i familieselskapet. Tidligere har han hatt sommerjobb både i Fearnley Finans Shipping og RS Platou Markets. Henning har valgt en annen retning enn sine brødre. Han studerte medisin ved Jagiellonian University i Krakow og jobber i dag som fastlege i Oslo. Storesøster Anna Teresa driver nettbutikken Progetto Studio.

Anders Chr. Garmann Wilhelmsen (33)

Kristina M. Garmann Wilhelmsen (32)

Carsten Chr. Garmann Wilhelmsen (31)

Oscar A. Garmann Wilhelmsen (30)

Arv: 6,2 mrd.

Wilhelmsen-familien bygget i sin tid opp en solid formue innen shipping. Arving Anders C. G. Wilhelmsen, sønn av nå avdøde gründer Gjert Wilhelmsen, hadde et ønske om å kunne forvalte sin del av formuen selv. Han har i de senere år solgt seg ut av AWilhelmsen-konsernet og investerer nå hovedsakelig i eiendom gjennom selskapet Watrium. Eierskapet deles med barna Anders Christian, Kristina Madeleine, Carsten Christopher og Oscar Alexander. Eldstemann Anders Christian er i dag investeringsansvarlig og styremedlem i Watrium. Han har utdannelse fra både Insead og University of St. Andrews. Kristina Madeleine har studert både finans og regnskap ved University of Edinburgh og London School of Economics. I tillegg har hun tatt jusstudier ved University of Law. Etter studiene jobbet 32-åringen et år i finansmarkedsavdelingen til Finansdepartementet, før hun startet i PwC, hvor hun i dag er manager. Carsten har en bachelor fra University of Warwick samt master fra Imperial College London. Han jobber i dag som analytiker i Equitile Invest-ments i London. Tidligere har han erfaring fra blant annet Morgan Stanley, Nordea og Viking Energy Group. Hva yngstemann Oscar Alexanders CV inneholder er uvisst.

Guro Thoresen (40)

Hallvard Thoresen (36)

Arv: 6 mrd.

For drøye seks år siden bestemte Aage Thoresen seg for å legge valutaspekulasjon på hyllen og å fokusere for fullt på eiendom sammen med barna. Eiendom med et samlet areal på over 410.000 kvm gjør i dag AKA til en stor aktør. De over 250 eiendommene leies primært ut til ledende aktører i dagligvarebransjen som NorgesGruppen, Rema 1000 og Coop, og strategien baserer seg på lange og sikre kontrakter. Datteren Guro er administrerende direktør i AKA, og tok sin utdannelse ved Handelshøyskolen BI. Hun har jobbet i AKA siden 2008. Hallvard er investeringssjef, og har jobbet i selskapet siden 2005.

Fredrik Holth (39)

Kristian Holth (36)

Arv: 5,55 mrd.

Roy Gunnar Holth la opp som fotballspiller i Eliteserien for å ta over familiebedriften da faren døde. Siden har han bygget stein på stein, bokstavelig talt. Gunnar Holth Grusforretning er i dag store på pukk- og grus-virksomhet, og har ekspandert voldsomt. Familien eier også eiendomsselskapet KB Gruppen, og er i tillegg tredje største aksjonær i AF Gruppen. Begge Roy Gunnars sønner deltar etter hvert aktivt i driften av familiefirmaet. Yngstemann Kristian er økonomidirektør i KB Gruppen Kongsvinger, samt styremedlem i blant annet Gunnar Holth Grusforretning og AF Gruppen. Tidligere var han økonomidirektør og controller i Contiga, og han har også erfaring fra McKinsey. Han er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU. Storebror Fredrik er avdelingsleder i Gunnar Holth Grusforretning, noe han har vært siden 2011.

Tor Øivind Fjeld (42)

Arv: 5,3 mrd.

Historien til Fjeld-familiens forretningsimperium strekker seg tilbake til 1945 da Øivind Martin Fjeld ville unngå å jobbe for tyskerne. Det resulterte i et enkelt-personforetak som nå, 76 år senere, er blitt til et av Østlandets største entreprenørselskaper, Ø.M. Fjeld. Hans sønn, Tor Øivind, tok over som daglig leder i 1978, men etter å ha sittet 34 år i sjefsstolen til byggentreprenør- og eiendomsutviklerselskapet besluttet han i 2012 at det var på tide å overlate den daglige ledelsen til yngre krefter. Han har likevel fortsatt et stort engasjement for driften som styreleder og majoritetseier i familiekonsernet. Tredjemann i arverekken har samme navn som sin far, men valgte en annen studieretning enn sin bestefar og far, som begge var og er ingeniører. Tredjegenerasjonseier Tor Øivind dro til Toulouse i Frankrike og utdannet seg til siviløkonom, og han leder i dag utviklingen og forvaltningen av familiekonsernets mange selskaper. Junior er både daglig leder i Ø.M. Fjeld Utvikling, som utvikler egenregiprosjekter, samt ØMF Holding, i tillegg til å inneha en rekke andre styreverv.

Camilla Sunde (38)

Alexander Sunde (37)

Arv: 5,25 mrd.

Sunde-søsknene kommer fra en lang gren med redere fra Ålesund. Deres far, Olav Nils Sunde, begynte sin karriere i familieselskapet Brødr. Sunde AS, som i dag drives av broren Karl Johan Sunde. Som 46-åring tok Olav Nils kontroll over fergerederiet Color Line, som han i dag eier gjennom investeringsselskapet O.N. Sunde. Selskapet har bygget opp en betydelig virksomhet innen blant annet cruise, fergetransport og rederivirksomhet, og konsernet er i dag arbeidsgiver til rundt 5.500 personer. Sønnen Alexander er daglig leder og inne på eiersiden med sin far. Alexander har en bachelor fra BI og master fra NHH med spesialisering innen finansanalyse og porteføljeforvaltning. Den andre arvingen, Camilla “Milla”, har ikke valgt å seile i farens kjølvann som skipsreder og investor. Siden 2006 har hun vært en del av musikk-duoen The Green Children, og levd av å lage elektropop-musikk i USA og England.

Isabelle Kristine Ringnes (32)

Anette Kristine Ringnes (30)

Christian jr. Ringnes (29)

Arv: 4,90 mrd.

Christian Ringnes har siden 1984 vært en aktiv eiendomsinvestor. I dag sitter han som daglig leder og hovedaksjonær i Victoria Eiendom og i Eiendomsspar, som begge er å finne på NOTC-listen for unoterte aksjer. Det har vært få antydninger til at barna skal overta styringen av eiendomsdriften i fremtiden. Ringnes har tidligere uttalt at han ikke tror noen av dem kommer til å begynne med eiendom, og så langt har han hatt rett. Eldstedatter Isabelle har i over åtte år tatt studier innen alt fra psykologi og økonomi til skuespill og trening i Oslo og New York. De siste årene har hun gjort seg bemerket som likestillings- og tech-entusiast, etter å ha startet Equality Check og “Hun spanderer” samt teknologinettverket “Tenk”. Mellomstedatter Anette har i mange år vært en ivrig rytter i sprangmiljøet. Hun jobber i dag som rådgiver i First House, og har en mastergrad fra London School of Economics. Yngstemann Christian har også valgt å gå en annen vei enn sin far. I 2014 lanserte han appen “Sporty”, som gjør det mulig for aktive mennesker å finne nye treningspartnere på kort varsel. ν

Bærekraft på agendaen

Haavik mener at neste generasjons bedriftseiere er opptatt av og engasjert i andre ting enn sine foreldre og forfedre, og at vi ser et stort skifte hva gjelder samfunnsansvar.

– Ja, helt klart. Danes unge aksjonærer setter i mye større grad eierskapet og bedriften inn i en samfunnsmessig kontekst, der det skal være balanse mellom finansiell avkastning og ansvaret for bærekraft.

Ifølge Haavik er dette genuint.

– Man kan litt flåsete si at dette har de råd til, men jeg opplever det ikke som et spill for galleriet.

Som et eksempel bruker Haavik sin tidligere arbeidsgiver Møller, som startet et prosjekt kalt Møller Medvind der unge som hadde falt utenfor arbeidslivet skulle bli inkludert og få muligheten til fast jobb.

– Dette ble initiert av neste generasjons eiere. De satte det på agendaen, de fikk familien med og det ble en suksess.

Les intervjuene med Nicolai Grieg, Maria Lilly og Erika June Flakk og Karl Erik Rimfeldt om hvordan deres familier har gjennomført generasjonsskiftet, hva de er opptatt av, hvordan de skal forvalte de enorme verdiene og hvilke tanker de gjør seg om fremtiden:

Karriere
Jobb