<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Medgründer og managing partner skyldte Hammervoll 6,5 millioner

Tidligere managing partner i Advokatfirmaet Pind, Anders Pind, skyldte i en periode sin medgründer John Hammervoll 6,5 millioner kroner. Pind var sentral da firmaet i 2019 gransket klientforholdet John Hammervoll i dag er siktet for å ha utnyttet, og som firmaet selv risikerer foretaksstraff for.  

Utsikt til slottet: Hammervoll Pinds hovedkontor i Oslo går over de to toppetasjene i det attraktive kontorbygget Wergelandsveien 7 ved Slottsparken. Foto: Henrik Omtvedt Jensen.

Våren 2019 er toppadvokat Anders Pind, som tidligere jobbet for det velrenommerte advokatfirmaet Thommessen, managing partner og styremedlem i Advokatfirmaet Hammervoll Pind (i dag Advokatfirmaet Pind). Et firma han startet i 2014 sammen med den nå avskiltede advokaten John Magne Hammervoll.  

Firmaet er på dette tidspunkt i ferd med å “bryte lydmuren” i den norske advokatstanden. De omsetter for nær 100 millioner kroner i året, og organisasjonen har gått fra å være et lite nisjefirma til å huse over 80 ansatte.  

Denne våren må Pind, etter advarsler internt i organisasjonen, sammen med resten av arbeidsutvalget i firmaet behandle en sak om et klientforhold hans medgründer og daværende navnepartner, John Hammervoll, har med en eldre kvinne. Det var stilt spørsmål ved fakturering for oppdraget og kvinnens samtykkekompetanse. 

Anders Pind er som nevnt managing partner, og etter det Kapital har fått opplyst, er han respektert og øver en betydelig innflytelse i firmaet. Etter fire møter i arbeidsutvalget ble det besluttet at det skulle gjøres noen forandringer i måten kvinnen ble fakturert på, men saken ble ellers lagt i bero.

Våren etter, i 2020, foretok politiet razzia i Hammervolls luksusbolig på Snarøya og i advokatfirmaets lokaler ved Slottsparken. Hammervoll er i dag siktet for grov økonomisk utroskap mot den nevnte formuende kvinnen i 90-årene med Alzheimers, samt grovt bankbedrageri. 

Gransket vennen: Tidligere managing partner i Advokatfirmaet Pind, Anders Pind, var sentral i arbeidsutvalget som så på klientforholdet mellom Hammervoll og den eldre kvinnen. Foto: Hammervoll Pind
Under etterforskning: John Magne Hammervoll er i dag siktet for grov økonomisk utroskap og grovt bankbedrageri. Foto: Hammervoll Pind

Historisk siktelse

Det som på mange måter er like oppsiktsvekkende som siktelsene mot Hammervoll, er at advokatfirmaet også er siktet i saken. Firmaet er siktet for medvirkning og risikerer foretaksstraff. Politiet mener det er skjellig grunn til mistanke om at firmaet ikke handlet ansvarlig i oppfølgingen av klientforholdet.

En slik siktelse mot et advokatfirma har etter det Kapital kjenner til aldri tidligere skjedd i Norge. 

Kapital er kjent med at et moment for politiet i forbindelse med siktelsen mot advokatfirmaet er bindingene mellom de to gründerne Anders Pind og John Hammervoll. På det tidspunkt arbeidsutvalget i 2019, med Pind i spissen, gjorde sin vurdering av klientforholdet med den eldre kvinnen, hadde Pind betydelige økonomiske bindinger til John Hammervoll.

Lånte 6,5 millioner kroner 

Kapital har fått se dokumentasjon på at Pind, ved inngangen til partnerskapet med John Hammervoll, lånte 6,5 millioner kroner av Hammervoll personlig. Pengene skal angivelig ha blitt lånt til å dekke partnerinnskudd og klientoverdragelse ved oppstarten av advokatfirmaet i perioden 2013/2014.

Temaene her er interessante for saken, men saken er under etterforskning, og det gjenstår avhør av flere involverte.
Susie Langsem Bergstrand, politiadvokat i Oslo politidistrikt

I 2015 tok Pind opp et lån på 7,5 millioner kroner i en bank, hvorpå han betalte Hammervoll tilbake de 6,5 millionene, mens han beholdt én million kroner selv. Det påtagelige med dette nye banklånet var at Hammervoll står som realkausjonist for lånet med pant i en eiendom han eide på Hvaler i Østfold. Dette er den samme eiendommen som er sentralt i siktelsen mot ham for bankbedrageri. Etter det Kapital kan se har ikke Pind, til tross for mange år med millionlønn, noen egen formue. 

Spørsmålet er om Pind – som følge av de økonomiske bindingene til Hammervoll – kan ha følt seg forpliktet til å ivareta hans interesser i arbeidsutvalget. 

Kapital har spurt politiet om den økonomiske bindingen mellom de to er noe de ser på i etterforskningen av advokatfirmaet. 

– Vi kan bekrefte at Anders Pind satt i arbeidsutvalget som behandlet saken i 2019, noe han selv bekreftet i rettsmøte i Oslo tingrett. Temaene her er interessante for saken, men saken er under etterforskning, og det gjenstår avhør av flere involverte. Derfor kan vi ikke gå ut med flere detaljer, svarer politiadvokat Susie Langsem Bergstrand i Oslo politidistrikt.

Temaene her er interessante for saken, men saken er under etterforskning, og det gjenstår avhør av flere involverte.
Susie Langsem Bergstrand, Oslo politidistrikt
Undersøker bindinger: Politioverbetjent Helene Kvalheim, politiadvokat Susie Langsem Bergstrand og spesialetterforsker Annette Kildal er gruppen som etterforsker Hammervoll-saken. Foto: Fredrik Grønningsæter

Fakturerte mer – ikke mindre

Kapital har tidligere hatt en rekke avsløringer rundt John M. Hammervoll og Advokatfirmaet Hammervoll Pind. Avsløringen omhandler blant annet varsler fra ansatte , firmaets rolle i etterspillet etter den såkalte Indigo-saken og trusler mot tidligere ansatte.

Den eldre demente kvinnen som John Hammervoll i utgangspunktet er siktet for å ha utnyttet, var en av firmaets mest innbringende klienter over flere år. Hun hyret inn advokat Hammervoll i 2016 for at han skulle ivareta hennes interesser i tilfelle hun på et senere tidspunkt ikke lenger ville være i stand til å skjøtte dem selv. Da hun inngikk avtalen, hadde hun nettopp blitt diagnostisert med Alzheimers på Ullevål sykehus. I den påfølgende tiden skal Hammervoll ha fått kvinnen til å undertegne vide fullmakter som ga ham kontroll over hennes økonomi, og det er dette politiet mener han skal ha utnyttet på det groveste.

En litt pussig utvikling er at Hammervoll ser ut til å ha fakturert den eldre kvinnen mer, og ikke mindre, som en kanskje skulle tro, etter at arbeidsutvalget hadde vurdert saken i 2019. Etter advokatfirmaets egen redegjørelse i tingretten kom det frem at arbeidsutvalget hadde registrert at kvinnen var blitt fakturert og belastet 3,3 millioner kroner fra oppdragets begynnelse i 2016 til og med 24. juni 2019. Da oppdraget ble avsluttet i mars 2020, hadde Hammervoll fakturert kvinnen for 5,1 millioner kroner. Det vil si at Hammervoll – i løpet av under et år i etterkant av at arbeidsutvalget hadde levert sin konklusjon – fakturerte kvinnen ytterligere 1,8 millioner kroner. 

– Vi avventer politiet

Kapital har stilt dagens managing partner i Advokatfirmaet Pind, Sindre Aaserød, flere spørsmål angående Pinds rolle i arbeidsutvalget. Vi har spurt om i hvilken grad Pind var involvert i arbeidsutvalgets avgjørelse, og i hvilken grad han påvirket utfallet. I tillegg har vi spurt om de økonomiske bindingene mellom Pind og Hammervoll var kjent for de øvrige partnerne da behandlingen pågikk i arbeidsutvalget. 

– Opplysninger som har betydning for etterforskningen vil bli gitt til politiet. Så langt har hverken Anders Pind eller andre partnere i firmaet blitt innkalt til politiavhør. Advokatfirma Pind avventer eventuelle spørsmål fra politiet, og finner det ikke riktig å bidra til spekulasjoner i pressen. Utover dette har vi ingen kommentarer til dine spørsmål, uttaler firmaets advokat, Berit Reiss-Andersen i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA, i en kort kommentar til Kapital.  

Opplysninger som har betydning for etterforskningen vil bli gitt til politiet. Så langt har hverken Anders Pind eller andre partnere i firmaet blitt innkalt til politiavhør.
Berit Reiss-Andersen, representerer Advokatfirmaet Pind

Pind selv svarer i en kort melding at han har vanskelig for å se at hans privatøkonomi har noen som helst relevans for denne saken. 

Avventer: Advokatfirmaet Pinds advokat, Berit Reiss-Andersen, opplyser at opplysninger som har betydning for etterforskningen vil bli gitt til politiet. Foto: Iván Kverme

Skiftet navn til bare “Pind”

I fjor sommer fikk John Hammervoll suspendert sin advokatbevilling i påvente av at saken mot ham blir rettslig avklart. Kort tid etter trakk han seg som partner i Hammervoll Pind, da regelverket for advokatfirmaer ikke tillater å ha partnere som ikke er praktiserende advokater. Hammervoll nekter straffskyld for begge forholdene han er siktet for. 

Det har ikke lykkes Kapital å få en kommentar fra Hammervolls advokat Kristian Gjendemsjø i Advokatfirmaet Elden i anledning denne saken. 

Anders Pind sluttet som managing partner og gikk i mai 2020 inn som styreleder i firmaet. I mars i år sløyfet firmaet Hammervolls navn, og firmaet heter nå Advokatfirmaet Pind. I august i år gikk Pind også av som styreleder i firmaet, som nå bærer hans navn alene. 

FAKTA

I mai 2020 avslørte Kapital at Advokatfirmaet Hammervoll Pind opplevde en ansattflukt uten sidestykke gjennom 2018 og 2019 som følge av betydelig misnøye innad i firmaet. I en internrapport kom det frem at ansatte hevdet ansvarlig partner overfakturerte klienter, og at flere fryktet å bli innblandet i noe ulovlig. 

Kapital avdekket senere hvordan advokatfirmaets tidligere IT-ansvarlig var blitt styreleder for 21 av de 23 selskapene i den såkalte Indigo-sfæren. Og hvordan han i egenskap av denne rollen i 2019 bestilte juridiske tjenester for mangfoldige millioner kroner av Hammervoll Pind. 

Kapital har også avdekket at fra 2009 til 2013 gikk flere fullmektiger til sak mot advokatkontoret, som da het Hammervoll & Co. Det ble den gang levert inn anmeldelse mot John Hammervoll om trusler. Anmeldelsen ble henlagt.

I april i fjor gikk politiet til razzia i John Hammervolls privatbolig og mot hovedkontoret til Advokatfirmaet Hammervoll Pind. Senere prøve Hammervoll og firmaet å gå rettens vei for å få tilbakeført beslaget, men det lyktes dem ikke. 

Hammervoll er i dag siktet for grov økonomisk utroskap. Fornærmede er en eldre kvinne i 90-årene som er diagnostisert med Alzheimers. Han er også siktet for grovt bankbedrageri i forbindelse med kjøp av en luksushytte i Rauland. Firmaet er siktet for medvirkning og kan risikere foretaksstraff. 

Kapital