<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Millionfortjeneste på bitcoin

Investeringsselskapet Fun Invest, med blant andre komikerne Terje Sporsem og Jonas Rønningen på eiersiden, har hatt høy avkastning på bitcoin. Selskapet har i dag rundt 1,5 millioner kroner i sin kryptovalutaportefølje, det meste ren fortjeneste.

Grunn til å smile: Det har tilsynelatende vært gøy å være aksjonær i Fun Invest de to siste årene. Komiker Terje Sporsem sitter på den den sjette største eierposten i investeringsselskapet.   Foto: Ørn E. Borgen
Næringsliv

Det har vært morsomt å være aksjonær i Fun Invest gjennom de to siste årene. Investeringsselskapet snudde underskudd til overskudd og leverte et resultat før skatt på rundt en million kroner i 2020, viser de siste regnskapstallene. Det er en solid forbedring fra året før, da selskapet gikk drøyt en million i minus.

Fun Invest ble etablert i 2018 og har siden puttet penger i alt fra oppstartsselskaper og travhest til kryptovaluta. Det gode resultatet i 2020 er hovedsakelig knyttet til den positive utviklingen i sistnevnte investering, samt en aksjepost i Coolbet, forteller styreleder Arild Veisten til Kapital.

Millionfortjeneste

Den tilsynelatende aller morsomste satsningen til Fun Invest har vært kryptoinvesteringen, viser 2020-regnskapet.

“Salg pr. 31.12.20 ville medført gevinst på kr 550.930”, står det i årsrapporten om selskapets beholdning av bitcoin.

Vi har realisert endel og kjøpt oss inn igjen til cirka 1,5 millioner kroner i verdi pr. 31. desember 2021, og har en langsiktig tanke med vår portefølje i krypto.
Styreleder i Fun Invest, Arild Veisten

Med en daværende markedsverdi på snaut 1,2 millioner kroner tilsvarer det en urealisert gevinst på 86,1 prosent, og siden utgangen av 2020 har bitcoinkursen fortsatt å stige med snaut 30 prosent. Beholdningen har imidlertid blitt noe forandret i løpet av det siste året.

– Vi har realisert endel og kjøpt oss inn igjen til cirka 1,5 millioner kroner i verdi pr. 31. desember 2021, og har en langsiktig tanke med vår portefølje i krypto. Vi kjøpte våre første tokens i 2018 og har kjøpt og solgt hele veien. Det meste av porteføljen vi sitter på i dag er ren fortjeneste, sier Veisten. 

Statser på gründere

Av andre investeringer har selskapet markedsbaserte aksjer til en balanseført verdi på litt over en million kroner, noe som i stor grad er knyttet til eierandeler i oppstartsfirmaer.

“Selskapet har investert i flere aksjeselskaper som har virksomhet under utvikling … Det foreligger ingen ekstern beregning av markedsverdi på disse selskapene pr. 31.12.20”, heter det i årsrapporten.

En av investeringene, som er notert på den amerikanske Nasdaq-børsen, er imidlertid vurdert til virkelig verdi.

– Det er aksjer i Gan Limited som vi fikk i forbindelse med at de kjøpte alle aksjer i Coolbet, opplyser Veisten.

– Har det vært noen endringer i aksjeporteføljen i løpet av det siste året?

– Vi har kjøpt 37.500 aksjer i Global Pharma Group og 116.668 aksjer i Stenkon. Sistnevnte er en svært spennende nyetablering innen entreprenørbransjen med solid kompetanse og erfaring, sier styrelederen.

Investeringer på fire bein

Fun Invest har også fortatt noen mindre tradisjonelle investeringer – selskapet sitter nemlig med en travhest i porteføljen. Dette er ikke det første firbente kjøpet til selskapet.

– Vi har fått en ny hest, “Pandora Trot”. Den har vunnet to løp så langt og viser lovende takter hos trener Kristian Malmin, sier Veisten.

Satset på riktig hest: Travhesten Pandora Trot med trener Kristian Malmin etter at de har vunnet et løp. Foto: Privat

Pandora Trot kan dermed tilsynelatende vise til bedre resultater enn den første travhesten som ble kjøpt for noen år siden. Mon tro om utskiftingen har noe å gjøre med hva komiker og aksjonær Terje Sporsem fortalte om denne i 2019:

– Løpshesten begynte å galoppere etter 10 meter. Det er en travhest ...

Vi har fått en ny hest, “Pandora Trot”. Den har vunnet to løp så langt og viser lovende takter hos trener Kristian Malmin.
Styreleder i Fun Invest, Arild Veisten

Sporsem er den sjette største aksjonæren i Fun Invest, med en eierandel på cirka 2,3 prosent, og det er flere komikere å finne på aksjonærlisten. Komikerkollega Jonas Rønningen sitter med 0,8 prosent av selskapet og tilsvarende eierandel sitter komiker Mads Hadler med gjennom sitt heleide selskap Stående Applaus.

“Fun Invest skal være sosialt og gøy”, uttalte Sporsem til Kapital i 2019. Han har imidlertid ikke fått fulgt opp investeringen noe særlig siden sist.

– Det har vært nok å henge fingrene i ellers, sier han i dag.

Fortsatt den positive utviklingen

Ifølge Fun Invests styreleder har den positive utviklingen fortsatt gjennom 2021 for stort sett alle deres investeringer, og nye investorer har kommet til. Ved utgangen av 2020 hadde selskapet 53 navn oppført på aksjonærlisten. 

– Vi er nå 57 aksjonærer totalt. Det er nye og spennende aksjonærer med solid kompetanse innenfor ulike fagfelt, sier Veisten.

Det er Anders Lindstad i arrangementselskapet Kjentfolk som sitter på den største eierandelen, med 22 prosent av aksjene. Styrelederen, som selv er en av de største aksjonærene i selskapet, vil ikke gå nærmere inn på hvem de nye er, eller hvor mye de nye eierne har gått inn med. 

– Hva er planene fremover?

– Vi vil utvide porteføljen med flere dyktige aksjonærer og flere gode investeringer, sier han.