<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Lar pasientene fortelle om seg selv

Ingen har full oversikt over nordmenns medisinske journaler og rapporter, men Checkware har spesialisert seg på å få digitalisert og systematisert pasientenes egenrapportering.

Ansetter hele tiden: Administrerende direktør Heidi Blengsli Aabel og Frode Næss, direktør for leveranse og kundeoppfølging i Checkware, vil i år øke staben med 50 prosent – fra 40 til 60 medarbeidere.  Foto: Checkware
Reportasjer

Checkware leverer en programvareløsning til helsesektoren som gjør at pasientene selv kan rapportere om sin helsetilstand hjemmefra – via datamaskinen mobilen eller nettbrettet. – Vår løsning bearbeider alle disse dataene og gir helsepersonell umiddelbar oversikt over pasientens status og utvikling over tid. De kan dermed prioritere de pasientene som trenger det mest, og de er bedre forberedt når pasienten kommer til timen, sier Heidi Blengsli Aabel.

Hun er daglig leder for et selskap med hovedkvarter i Trondheim, men som også har kontor i Oslo, en utviklingsavdeling i Polen, og som nå jobber med å sette opp et kontor i Göteborg.

Omsetningen har eksplodert de siste to–tre årene, det samme har staben. Bare i år vil antallet ansatte øke fra 40 ved inngangen til minst 60 ved utgangen av året. – Vi ansetter hele tiden, forteller Aabel.

Etablert seg i utlandet

Omsetningen i 2020 nådde 40 millioner kroner, etter en økning på nesten 50 prosent. Året før var veksten på mer moderate 25 prosent. – Vi har ikke noe mindre mål for 2021, sier Aabel.

Kundene er i hovedsak helseforetak, private klinikker som leverer til helseforetakene og et økende antall kommuner.

Nå er vi på vei inn i Sverige og skal øke innsatsen i England.
Heidi Blengsli Aabel, Checkware

Checkware har økt salget til helseforetakene jevnt og trutt, men den kraftige veksten i 2020 skyldes at avtalene gikk fra å være lokale sykehusavtaler til å bli regionale avtaler. – I fjor inngikk vi avtaler med hele Helse Nord, Helse Midt og Helse Sør-Øst. Helse Vest hadde vi fra tidligere. Det er utvidelsene i helseregionene som utgjør den største andelen og den største veksten også i 2021.

En større andel av inntektene skal også komme utenfor Norge. – Vi etablerte den internasjonale organisasjonen i fjor, forteller Aabel. Nå er vi på vei inn i Sverige og skal øke innsatsen i England. Her har vi fått de første kundene og de første rammeavtalene.

– Med den samme programvaren som i Norge?

– Samme programvare, de samme testene og skjemaene. Men selvfølgelig på andre språk og basert på andre nasjonale regelverk.

2020 endte med et resultat på fem millioner kroner før skatt, og dette var også ny rekord på bunnlinjen.

Ingen tunge investorer

Medtech – eller Healthtech som er begrepet Aabel helst vil bruke – er dominert av temmelig ferske selskaper og aktører. Checkware er heller ingen virksomhet med lang historie bak seg, men med etablering i 2008 tilhører selskapet de litt mer erfarne i dette markedet.

– Tre klinikere, tre med helsefaglig bakgrunn, hadde en idé om at det må være mulig å digitalisere all den informasjon som vi samler fra pasientene, fortsetter Aabel. – De kom fra psykisk helse, men det er det samme innenfor hele helsesektoren at man bruker standardiserte tester eller måleinstrumenter hvor man spør ut pasienten. Basert på svarene blir dataene bearbeidet, og det lages en profil på pasienten, men dette ble den gangen gjort for hånd, med penn og papir.

Vi har heller ingen planer om å hente mer penger nå, men med den internasjonale etableringen blir nok det aktuelt på sikt.
Heidi Blengsli Aabel, Checkware

Dette var bakgrunnen for Checkware. Selskapet har i løpet av disse årene ikke hentet inn et lass med eksterne investorer, men har så langt nøyd seg med en emisjon i 2014 der investorer sikret seg ti prosent av aksjene.

– Vi har heller ingen planer om å hente mer penger nå, men med den internasjonale etableringen blir nok det aktuelt på sikt, sier Aabel.

Bibliotek med 1.200 skjemaer

Hun liker å beskrive Checkware som et Spotify for standardiserte egenrapporteringstester. – Med vår programvare rapporterer pasientene inn sin egen tilstand hjemmefra. Vi bearbeider dataene og gir dem til helsepersonell som beslutningsstøtte. De får rask oversikt over status og utviklingen over tid, og blir mer forberedt når pasienten kommer til timen. Resultatene kan også kobles opp mot terskelverdier som gjør at det kan gå en alarm.

– Men det unike er at vi også har de digitale distribusjonsrettighetene til disse standardiserte egenrapporteringsskjemaene. I dag har vi nesten 1.200 slike rettigheter. Disse er samlet i et bibliotek som kundene velger fra, i tillegg til at de utvikler sine egne spesialtilpassede tester.

Det startet altså innenfor psykisk helse, men nå dekker Checkware hele spekteret av sykdommer.

– Men det er ikke pasientjournalen det er snakk om?

– Nei, men det er data som overføres til journalen. Vi har for eksempel integrasjon med Dips. Det handler om sensitive data, det er identifiserbare data, og derfor er vår løsning underlagt samme regelverk som et journalsystem. Man logger seg på med BankId og hele pakken.

Aabel teller opp 330.000 pasienter som så langt har brukt Checkwares løsninger for egenrapportering. – Og de har gjennomført nærmere fem millioner tester eller transaksjoner.

– Hvor mange har sagt nei når de blir tilbudt muligheten?

– Det har jeg ikke hørt noe om. Dette blir jo nærmest som røntgen, ikke sant, som man tar i forkant av en undersøkelse. Jeg tror ikke det er noe problem.

– Men det finnes personer som er veldig opptatt av personvern, og som ikke vil være med på slike personlige tester?

– Det kan du si, men det er veldig strenge regler knyttet til denne typen løsninger. Derfor har vi også holdt oss til nettopp helsesektoren, fordi det der er så spesielle regler. Informasjonssikkerhet er det aller viktigste for oss.