<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Skolt Holding gjør gull av gråstein

Brødrene Skolt startet med tømmer, gravemaskiner og noen bulldosere. Snart 70 år senere er selskapet en av landets ledende leverandører av pukk og masser. I fjor dro konsernet inn rekordhøye 1,1 milliarder.

Gode forutsetninger: – Aktivitetstrykket er høyt og ordrebøkene fulle, men vi følger nøye med på utviklingen i markedene fremover. Skolt-konsernet har uansett gode forutsetninger for å manøvrere i et mer krevende markedet, sier adm. dir. Karsten F. Hansen i Skolt Holding. Foto: Skolt Holding
Næringsliv

– Vi er veldig godt fornøyde med oppnådd resultat og verdiskapning i 2021, og ser frem til at verdiskapningen fra utviklingseiendom kommer til uttrykk i resultatregnskapet for 2022, sier adm. direktør Karsten F. Hansen i Skolt Holding.

Eventyret startet i 1953 da tre brødre med etternavn Skolt startet sin virksomhet med tømmer og trelast, gravemaskiner, bulldosere og lastebiler. Rundt ti år senere etablerte brødrene Moss Pukkverk, som etter hvert vokste til å bli det største i Østfold.

I dag er Skolt Holding en betydelig aktør i Østfold og søndre Akershus innen pukk og masser, eiendom og entreprenør. Konsernet, med hovedkontor i Moss, eies i dag av gründernes familier, som sitter på en tredjedel hver. Og det familieeide konsernet fortsetter veksten til nye høyder. I løpet av de ti siste årene har inntektene til Skolt Holding mer enn tidoblet seg, fra snaut 100 millioner kroner til langt over milliarden. Adm. direktør Hansen tror på videre vekst, til tross for utfordrende tider. 

“All-time high”

Familiekonsernets pukkvirksomhet ble startet for snart 60 år siden, og er forretningsområdet med lengst historie. Med fem pukkverk lokalisert i Vestby, Moss, Råde, Solli og Sarpsborg, leverer Skolt alle masser man trenger til å fylle på grus i oppkjørselen, drenere eller lage terrasse til entreprenører og privatkunder. Og slikt blir det penger av – konsernet håver inn på salg av blant annet steinsand, maskinkult og bruddsten, viser de rekordsterke regnskapstallene fra i fjor. Med andre ord – Skolt Holding gjør bokstavelig talt gull av gråstein. 

– Vi har nærmest tredoblet omsetningen fra pukk og masser de siste årene. I 2021 produserte og mottok vi totalt 2,5 millioner tonn innenfor forretningsområdet, og det var all-time high, sier Skolt-sjefen.

Omsetningen til hele Skolt-konsernet økte med 40 prosent til godt over 1,1 milliarder kroner. Salget av en utleieeiendom ga også en solid økning i både inntekt og resultat. Ved slutten av året kunne familievirksomheten telle opp drøyt 173 millioner kroner etter at skatten var betalt, betydelig mye bedre enn det ordinære resultatet på 412.000 kroner i 2020. Det labre resultatet i 2020 skyldtes imidlertid et større tap relatert til nedvurdering av krav og saksomkostninger knyttet til to tvister med Statens vegvesen.

– Nedvurderingen var basert på henholdsvis forlik og ikke rettskraftig dom fra byretten, presiserer Hansen.

De siste årene har familieselskapet utvidet forretningsområdet “pukk og masser” til også å inkludere håndtering av overskuddsmasser, og da primært for å utnytte restressursene og bidra til det grønne skiftet, forteller Skolt Holding-sjefen.

– Vi har planer om å bygge et større renseanlegg for forurensede masser ved et av våre anlegg, hvilket vil utvide vår pukk og masser-virksomhet og bidra ytterligere til det grønne skiftet.

Miljøbevisst: – Vi har planer om å bygge et større renseanlegg for forurensede masser ved et av våre anlegg, hvilket vil utvide vår pukk og masser-virksomhet og bidra ytterligere til det grønne skiftet, sier adm. dir. i Skolt Holding. Foto: Thomas Andersen

En betydelig eiendomsportefølje

I tillegg til pukksatsningen er eiendom et viktig forretningsområde for familiekonsernet. Datterselskapet Skolt Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer hovedsakelig innenfor kontor, lettindustri og lager i Moss og Sarpsborg.

Eiendomsvirksomheten startet i 1983 med kjøpet av en 23 mål stor tomt på Solgaard Skog i Moss. I dag sitter selskapet med næringstomter på snaut 400.000 kvadratmeter med bebyggbart areal for industri og logistikkvirksomhet med tilhørende kontorer i porteføljen. Eiendomsselskapet har også noen boligområder i Sarpsborg og Fredrikstad.

– De senere årene har vi dreid virksomheten innenfor eiendom fra utleie til utvikling av nye næringseiendommer. Mot slutten av 2021 startet vi opparbeidingen av Moss Næringspark I/L 7 – 12 og. I år har vi inngått avtaler med Nrep/Logicenters og Posten Norge for totalt 168.500 kvadratmeter bebyggbart areal i Moss Næringspark I/L 7 – 12, opplyser Hansen.

Fulle ordrebøker

Majoriteten av Skolt-konsernets 300 ansatte jobber i forretningsområdet Entreprenør. Etter flere år med sterk vekst valgte Skolt Holding å konsolidere og konsentrere entreprenørvirksomheten for rundt fem år siden, forteller Hansen.

– Dette ga seg snarlig utslag i enda bedre risiko- og prosjektporteføljestyring og bedret underliggende lønnsomhet, mens resultatene lot vente litt på seg som følge av tap på eldre kontrakter, sier han.

Det mest sentrale selskapet er Park & Anlegg, hvor Skolt Holding er majoritetseier. Selskapet opererer hovedsakelig i Østfold, Akershus og Oslo og leverer blant annet veianlegg, fjernvarme, grunnarbeider og grøntanlegg for det private og offentlige aktører i bygg- og eiendomsmarkedet.

I fjor dro Park & Anlegg inn over 800 millioner kroner, opp fra 637 millioner i 2020. Selskapet snudde også fortegnet på det ordinære resultatet; fra et tap på 24 millioner i 2020 til et overskudd på 24,5 millioner i fjor.

– Vi gleder oss over at vi i 2021-tallene endelig viser god lønnsomhet også i resultatregnskapet. Vi er stolte av hva Park & Anlegg har oppnådd, og det grunnlaget som er lagt for videre lønnsom vekst, sier Hansen.

Pilene peker også riktig vei for Skolt-konsernet så langt i år, informerer Skolt-sjefen.

– Vi har hatt en god start på året, både omsetnings- og resultatmessig. Aktivitetstrykket er høyt og ordrebøkene fulle, men vi følger nøye med på hvordan markedet reagerer fremover knyttet til forventet rentestigning, høye energipriser, usikker leveringssituasjon og høye priser på flere byggematerialer, og knapphet på menneskelige ressurser med relevant kompetanse. Uansett, Skolt-konsernet har gode forutsetninger for å manøvrere i et mer krevende marked, avslutter Hansen.