<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Veldig greit at rettsapparatet avgjorde

Etter tre strake nederlag i rettssystemet gir bilprodusenten Audi AG opp felgstriden med Starco Norge, som har kjendisinvestor og tidligere rallykjører Egil Stenshagen på eiersiden.

På vinnerlaget: Tidligere daglig leder i Starco Norge, Egil Stenshagen, innkasserte en klar seier i den langvarige tvisten med Audi. Foto: Iván Kverme
Jus

– Jeg er glad for at dommen slår fast at den aktuelle felgen ikke var mer lik Audis felg enn at vi har lov å selge den, sier tidligere daglig leder Egil Stenshagen i Starco Norge, nå styremedlem og partner.

Jeg er glad for at dommen slår fast at den aktuelle felgen ikke var mer lik Audis felg enn at vi har lov å selge den.
Egil Stenshagen, styremedlem i Starco Norge

Mens private equity-fondet Altor er største aksjonær, er Stenshagen største norske eier i bilutstyrsgrossisten. Som en del av Nordic Tyre Group opererer selskapet i dekkmarkedene i Norge, Sverige og Finland, samt i de tre baltiske statene. Stenshagen sitter også som styremedlem i Nordic Tyre Group, som også inkluderer de norske dekkjedene Dekk1 og DekkTeam.

– Jeg synes det var veldig greit at rettsapparatet avgjorde dette, sier han.

Langdryg rettstvist

Bilgiganten Audi gikk til sak mot det norske selskapet fordi de mente Starco Norge hadde importert og solgt en type felg som ligner for mye på et av deres produkter. Den aktuelle felgen ble utviklet til bilmodellen Audi RS6 Avant i fem-eikers trapesdesign. Nå har Borgarting lagmannsrett gitt Starco Norge full seier i saken, som har pågått i flere år. Dommen konkluderer med at den italienskproduserte felgen GMP Angel både er lovlig å importere og selge. Det er Starco Norges prosessfullmektig, advokat og partner Dag Thorstensen i Advokatfirmaet Forsberg, glad for.

– Dommen setter punktum for en langdryg rettstvist som har vært behandlet tre ganger. Den har vært oppe i namsretten i Oslo (Oslo byfogdembete), Oslo tingrett, som er spesialdomstol for designtvister, og nå sist Borgarting lagmannsrett. Starco har fått fullt medhold i alle instanser, og det er selvfølgelig viktig at dommen blir stående slik at Starco slipper å benytte ytterligere tid og ressurser på denne tvisten, sier han til Kapital.

Dommen setter punktum for en langdryg rettstvist som har vært behandlet tre ganger.
Dag Thorstensen, advokat og prosessfullmektig for Starco Norge

Thorstensen forteller at han har vært i kontakt med motpartens prosessfullmektig, advokat Kjetil Johansen i Advokatfirmaet DLA Piper Norway, som har opplyst at dommen ikke vil bli anket til Høyesterett.

Lagmannsretten fastslår at Starco ikke har krenket Audis designrettigheter, og at selskapet heller ikke har opptrådt i strid med markedsføringsloven. Videre har Starco fått full erstatning for sitt tap, beregnet til 1,3 millioner kroner, som følge av at Audi på feil grunnlag klarte å blokkere salget i omlag tre og en halv måned i slutten av 2020.

– Dommen vil forhåpentligvis medføre at Audi i lignende saker viser større moderasjon med å fremsette krav om designkrenkelse og påstått brudd på markedsføringsloven. Dette vil være i bedre harmoni med hvordan felgmarkedet reelt fungerer, sier Thorstensen.

Kan få betydning

Advokaten påpeker at felgmarkedet har et svært høyt antall designregistrerte produkter, at formgiverfriheten derfor er begrenset og at det for Starco var viktig å få fastslått dette.

– Vil dommen få noen betydning for felgbransjen?

– Ja, retten er enig i vår vurdering av at dette er en markedssektor der det er en stor grad av produktlikhet, og at det naturligvis begrenser mulighetene for å lage felger som er “nyskapende”. Vernet for registrert design blir dermed nokså smalt. I spørsmålet om krenkelse av markedsføringsloven underbygger dommen at markedsføring ved bruk av en felggenerator, det vil si en applikasjon som viser ulike felger påmontert ulike bilmerker, er en vanlig markedsføringsmetode i felgbransjen, og at slik markedsføring ikke er ulovlig, avslutter Thorstensen.