<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Aksjemillionær: Den rikeste av de fast møtende stortingsrepresentantene, FrPs Sivert Bjørnstad, har lastet opp med aksjer i en rekke børsnoterte selskaper. Foto: Eivind Yggeseth

Stortingets aksjetradere

Finanskomiteens Sivert Bjørnstad (FrP) benyttet coronabørsraset til å hamstre aksjer, og har truffet spesielt godt på Kid. Stortingets rikeste er langt fra den eneste politikeren med sans for børs.

– Jeg har kjøpt og solgt aksjer regelmessig de siste ti årene. Forhåpentligvis har jeg tjent mer enn jeg har tapt, sier stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad.

29-åringen fra Trondheim, som er finanspolitisk talsmann for FrP, anser aksjemarkedet som den beste formen for sparing. Han forteller at spesielt Kid    har vært en god investering. Aksjekursen til tekstil- og interiørkjeden er opp over 160 prosent siden bunnen i mars.

– Jeg prøver å ha en ganske god blanding av aksjer, både på sektorer og størrelse, sier Bjørnstad.

Jeg prøver å ha en ganske god blanding av aksjer, både på sektorer og størrelse.
Sivert Bjørnstad (FrP)

Høyres Nils Aage Jegstad, som sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, istemmer:

– Jeg har vært litt inn og ut av aksjemarkedet de siste årene. Det er nærmest for en hobby å regne. Jeg har vært opptatt av at jeg må ha råd til å ta tap. For tiden har jeg aksjer i Europris   , Norske Skog    og Salmar   , og jeg har realisert en gevinst på Frontline    i april i år, sier Jegstad.

Stortingets rikeste

Bjørnstad og Jegstad er to av flere titalls stortingsrepresentanter som er oppført med eierskap i aksjer i Stortingets register over stortingsrepresentantenes og regjeringsmedlemmenes verv og økonomiske interesser. Mange av representantene eier kun aksjer i enkeltpersonforetak eller selskaper med liten eller ingen aktivitet, og små eierinteresser. Mens andre eier porteføljer med børsnoterte aksjer verdt store summer.

I denne artikkelen fokuserer vi kun på de 20 politikerne som har satset på børsnoterte selskaper. Blant disse er politikerne fra Høyre og FrP overrepresentert (se tabell).

Av Stortingets register, som er ajourført pr. 26. juni 2020, fremgår det at Sivert Bjørnstad eier aksjer i 2020 Bulkers Ltd   , Aker ASA   , BW Offshore   , Grieg Seafood   , Kid, Mowi   , Norbit Norbit, Norske Skog, Otello Corporation Otello, Pandox, SAS sas nok og Sparebank 1 SMN. I tillegg eier han aksjer i flere eiendomsselskaper og andre ikke-børsnoterte selskaper.

Jeg har vært litt inn og ut av aksjemarkedet de siste årene. Det er nærmest for en hobby å regne.
Nils Aage Jegstad (H)

I registeret er det kun eksistensen og arten av de forskjellige interessene som må oppgis, ikke beløp, verdi eller mengde. Bjørnstad, som er sønn av Karl-Ove Bjørnstad, som har gjort det stort innen eiendom i Trondheim, vil ikke røpe overfor Kapital hvor mye aksjene hans er verdt i dag. Men da vi skrev en tilsvarende sak om stortingsrepresentantenes aksjeeierskap for to år siden, anslo han at aksjene hans knyttet til selskapet Karl-Ove Bjørnstad Eiendom var verdt rundt 65 millioner kroner, mens de børsnoterte aksjene var verdt i underkant av en million kroner. Ifølge ferske ligningstall som Kapital har innhentet, hadde Bjørnstad en skattbar formue på over 70 millioner kroner i fjor. Han er dermed den rikeste av de fast møtende stortingsrepresentantene (se egen tekstboks).

– Har du tjent eller tapt på coronakrisen?

– Jeg ligger vel omtrent der jeg var i midten av mars. Jeg brukte kursfallet til å kjøpe, forteller Bjørnstad.

Hobby: Høyres Nils Aage Jegstad forteller at han har vært inn og ut av aksjemarkedet de siste årene og anser det som en hobby. Foto: Erlend Aas/NTB Scanpix

Satser på lakseaksjer

Ifølge aksjonærregisteret eide Bjørnstad aksjer i Equinor    og DNB    ved utgangen av 2019. Det betyr i tilfelle at hele aksjeporteføljen hans har blitt byttet ut i år, og at han har lastet opp med aksjer i en rekke selskaper i 2020.

– Hva tenker du om aksjemarkedet fremover?

– Det begynner å se veldig dyrt ut, sier han.

Bjørnstad har satset relativt bredt i aksjemarkedet, men i likhet med flere av de andre politikerne har han også satset på lakseaksjer. Både Mowi og Grieg Seafood er i porteføljen.

Nils Aage Jegstad, som eier 380 aksjer i Salmar, forteller at han nå vurderer å bytte ut Salmar-aksjene med aksjer i Mowi. Totalt har Jegstad plassert over 360.000 kroner på børsen, der omtrent halvparten er investert i Salmar.

Alle aksjene i porteføljen hans er kjøpt de siste 10 månedene. I løpet av den tiden har Jegstad oppnådd en (urealisert) gevinst i Europris på nesten 30 prosent. Salmar-aksjene har steget med 3,5 prosent, mens Norske Skog-aksjene har falt med rundt 18 prosent.

Tapt på krisen: FrPs Helge André Njåstad satt stille i båten da coronakrisen traff, og endte med å tape penger. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

– Europris er en aksje med god utvikling og gir både utbytte og kursgevinst. Salmar er mest for å være i oppdrett. Norske Skog er mer en langsiktig satsning som kan slå begge veier, sier han.

FrPs Helge Andre Njåstad, som sitter i Kommunal- og forvaltningskomiteen, eier på sin side aksjer i både Austevoll Seafood   , Grieg Seafood, Salmar og Mowi. I tillegg har han satset på DOF Dof, Endur   , Kværner KVAER, Tietoevry TIETOO, Norsk Hydro   , Panoro Energy   , Sparebanken 1 SMN, Questerre Energy    og Axactor AXA. Markedsverdien av porteføljen hans er på rundt 200.000 kroner.

Austevoll Seafood har vært et eventyr. Jeg kjøpte litt der som lokalpatriot, og de har hatt solid avkastning.
Helge Andre Njåstad (FrP)

Njåstad trekker særlig frem Austevoll Seafood som en god investering.

– Austevoll Seafood har vært et eventyr. Jeg kjøpte litt der som lokalpatriot, og de har hatt solid avkastning, sier Njåstad.

Satser på bank: Høyres Olemic Thommessen har satset bredt på bank. Han eier bl.a. aksjer i DNB, Sparebank 1 BV og Sandnes Sparebank. Foto: NTB Scanpix

Tungt lastet i bank

Høyres Olemic Thommessen, som også er medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen, samt hans partikollega Hårek Elvenes, som er medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen, er også blant representantene som står oppført med relativt store aksjeporteføljer. Thommessen har satset bredt på bank. Han eier aksjer i både DNB, Sparebank 1 BV og Sandnes Sparebank. I tillegg har han satset på Orkla   , Equinor, Storebrand   , DNO   , Norsk Hydro og Photocure   .

De børsnoterte aksjene som Thommessen ifølge aksjonærregisteret eide ved årsskiftet, har i skrivende stund en samlet markedsverdi på bortimot 800.000 kroner.

God kunnskap: Høyres Hårek Elvenes mener det å ha noen aksjer i børsnoterte selskaper gir et ekstra incitament til å følge med på utviklingen i makroøkonomien og i spesifikke bransjer. Foto: Berit Roald/NTB scanpix

Elvenes har på sin side satset på Equinor, Aker og Frontline. De over 2.300 Aker-aksjene han stod oppført med i aksjonærregisteret ved årsskiftet, har alene en markedsverdi på nesten en million kroner basert på dagens kurs. Tilsvarende er de 2.200 aksjene i Equinor verdt over 300.000 kroner.

Å ha noen aksjer i børsnoterte selskaper gir et ekstra incitament til å følge med utviklingen i makroøkonomien og i spesifikke bransjer.
Hårek Elvenes (H)

– Å ha noen aksjer i børsnoterte selskaper gir et ekstra incitament til å følge med utviklingen i makroøkonomien og i spesifikke bransjer. Det er også god kunnskap å ha med i det politiske arbeidet, sier Elvenes, og tilføyer at han har et langsiktig perspektiv på aksjeinvesteringene. 

– Derfor har jeg kjøpt aksjer i solide selskaper med god inntjening og høyt utbytte.

Dette er Stortingets rikeste

FrPs Sivert Bjørnstad er den rikeste av de fast møtende stortingsrepresentantene. Han hadde en ligningsformue på over 70 millioner kroner i fjor. Det viser ferske ligningstall som Kapital har innhentet.

Nest rikest av de fast møtende stortingsrepresentantene er Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han hadde en ligningsformue på drøyt 53 millioner kroner i fjor, mot drøyt 61 millioner kroner i 2017 og 2018.

Aller rikest av de som er innvalgt på Stortinget, er imidlertid Høyres Nikolai Astrup. Men siden han er statsråd, møter han ikke i Stortinget som vanlig representant.

Astrup står oppført med en ligningsformue på drøyt 343 millioner kroner i 2019, mot 417,5 millioner i 2018 og nærmere 367 millioner i 2017. Hans reelle formue er imidlertid langt høyere enn dette. Astrup eier indirekte bortimot 25 prosent av Pactum. Dette selskapet har en verdijustert egenkapital på rundt 2,2 milliarder kroner, hvorav aksjer utgjør rundt 1,4 milliarder kroner.

Nikolai Astrup er sønn av Eivind Haraldssøn Astrup, som stod oppført med en formue på 2,1 milliarder kroner på Kapitals liste over Norges 400 rikeste i fjor. Årets liste kommer i neste utgave, som publiseres 24. september.

Traff blink i NEL og Scatec Solar

Partikollega Aleksander Stokkebø – som er fast møtende stortingsrepresentant for Rogaland som vara for helse- og omsorgsminister Bent Høie, og medlem av Stortingets finanskomité – følger også aktivt med i aksjemarkedet. Og også han eier lakseaksjer, hhv. aksjer i Grieg Seafood og Salmar. I tillegg eier han aksjer i Equinor, Aker BP Akerbp, NEL   , Norsk Hydro, EAM Solar    og Scatec Solar SSO. Aksjene er i skrivende stund verdt rundt 350.000 kroner, ifølge Stokkebø, og det er NEL og Scatec Solar som har vært de beste investeringene.

Fondssparing: Høyres Aleksander Stokkebø, som har en aksjeportefølje verdt rundt 350.000 kroner, forteller at han også sparer et fast månedlig beløp i fond, og har brukt coronakrisen til å skru opp det månedlige trekket. Foto: Jarle Aasland/Stavanger Aftenblad/NTB Scanpix

Stokkebø er tilsynelatende ikke bekymret for børsutviklingen fremover.

– Det er endel skyer i horisonten på kort sikt, men jeg tenker uansett langsiktig. Verden går fremover, og det vil også aksjemarkedene gjøre, sier Stokkebø.

Da vi omtalte politikernes aksjeeierskap for to år siden, hadde Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich sopt inn 40 prosent avkastning på sin aksjeportefølje i løpet av halvannet år. Nå er situasjonen en ganske annen.

Jeg sa vel sist at blind høne kan finne korn, men det har ikke blitt så mye korn heller.
Peter Frølich (H)

– Den siste tiden er en påminnelse om at vi alle er særdeles dødelige. Jeg sa vel sist at blind høne kan finne korn, men det har ikke blitt så mye korn heller. I likhet med sikkert veldig mange andre har det for det meste handlet om å holde hodet over vannet, og å komme ut i noenlunde pluss minus null, sier Frølich, og sikter til coronabørsraset.

– Det gikk jevnt og trutt før det, men det som skjedde i mars snudde opp ned på alt. Siden da har det dreid seg om å redusere eksponering ved å ikke være for tungt lastet i enkeltselskaper, og å gå tilbake til litt mer trygge ting, som fond, og da spesielt indeksfond, sier Frølich.

– Blind høne fant korn igjen

Av Stortingets register fremgår det at Frølich eier aksjer i REC REC, Nordic Nanovector NANO, Norsk Hydro, samt 33 prosent av Anthope, som eier aksjer i Norsk Hydro, Yara    og Equinor.

– Du brukte ikke børsfallet som en mulighet til å kjøpe?

– Jo, jeg snittet ned noen steder, men jeg kjøpte endel i solide selskaper. Jeg benyttet anledningen til å kjøpe der jeg hadde langsiktig tro på selskapet, som i Norsk Hydro. Da Hydro-kursen begynte å lukte på 18–19 kroner, trengte man ikke store regneferdigheter for å se at det kunne være en overreaksjon fra markedet, sier Frølich.

Reduserte eksponeringen: Da Kapital intervjuet Høyres Peter Frølich om aksjeporteføljen hans for to år siden, hadde han hatt 40 prosent avkastning på halvannet år. I dag er situasjonen ganske annerledes. Nå satser han mer på indeksfond. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

– Har du andre eksempler?

– Ja, før coronakrisen kjøpte jeg litt mer i REC i forbindelse med Ulltveit-Moes uttreden. Da syntes jeg at aksjekursen ble kjørt unaturlig langt ned, og da Røkke overtok, viste det seg å være en god investering. Kanskje den blinde hønen fant litt korn igjen.

– Oversikten viser at det er flere representanter fra Høyre og FrP som eier aksjer enn fra de andre partiene. Har du noen tanker om hvorfor det er slik?

– Jeg tenker at det dessverre ikke er så overraskende. Spesielt på den ytre venstresiden er det flere som snakker med forakt om private selskaper og næringslivet. Jeg er skikkelig bekymret for den innstillingen man der har til det private næringslivet, og måten man omtaler mennesker som investerer i næringslivet på. Når de har grunnleggende negativ innstilling til private selskaper, så står de kanskje ikke først i køen til å kjøpe aksjer i samme selskap.

– Kan det være problematisk for sentrale politikere å eie aksjer?

– Det kan selvfølgelig være det, og dette må man ha et bevisst forhold til. Det er i utgangspunktet stor avstand mellom stortingspolitikere og enkeltselskaper på Oslo Børs, men hvis man for eksempel sitter på sensitiv informasjon eller av andre årsaker føler at man kommer for tett på visse saker, da skal varsellampene blinke hvis man har det moralske kompasset i behold, sier Frølich.

Både han og flere av de andre politikerne understreker at det er viktig med åpenhet rundt politikernes aksjeeierskap.

Uheldig: FrPs Jon Engen-Helgheim har ikke vært like heldig med sine investeringer: – Jeg kjøpte bitcoin for et par år siden. Dagen etter stupte kursen, sier han. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

– Alt jeg kjøper synker i verdi

FrPs Jon Engen-Helgheim, som er første nestleder i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, er blant representantene som har vært mindre heldig med aksjeplukking og timing. Av Stortingets register fremgår det at han eier aksjer i Aker Solutions   , Grieg Seafood, Mowi, Norwegian    og Noreco. Engen-Helgheim forteller at aksjene ble kjøpt for et par år siden. Totalt plasserte han rundt 40.000 kroner på børsen, og siden den gang er aksjeverdiene i snitt mer enn halvert.

Alt jeg kjøper synker umiddelbart i verdi. Norwegian gikk nesten konkurs etter at jeg kjøpte.
Jon Engen-Helgheim (FrP)

– Alt jeg kjøper synker umiddelbart i verdi. Norwegian gikk nesten konkurs etter at jeg kjøpte. Næringslivet burde følge med på hva jeg kjøper, for hvis jeg kjøper aksjer i din bedrift, så er det fare på ferde, sier Engen-Helgheim.

– Hvorfor satset du på børsen, og hvorfor satset du på akkurat disse aksjene?

– Det var vel et forsøk på å tjene penger. Jeg så på Folkeopplysningen på NRK at en ku kunne konkurrere med en aksjemegler om avkastning. Grunnen til at jeg har satset på akkurat disse aksjene er helt tilfeldig, bortsett fra Norwegian. Norwegian var det en venn som mente det var smart å handle. Jeg kommer aldri til å ta imot råd fra ham igjen, sier Engen-Helgheim.

Aller rikest: Av de som er innvalgt på Stortinget er Høyres Nikolai Astrup aller rikest, med en ligningsformue på drøyt 343 millioner. Men siden han er statsråd, møter han ikke i Stortinget som vanlig representant. Foto: NTB Scanpix

Statsråder på børs

I denne artikkelen har vi fokusert på stortingsrepresentantene. Men også blant regjeringsmedlemmene er det enkelte som er relativt tungt lastet med børsnoterte aksjer. Det gjelder også for den som er aller rikest av de innvalgte på Stortinget, men som nå ikke møter i Stortinget som vanlig representant, nemlig kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Han er oppført med en skattelignet formue på 343 millioner kroner i 2019, ifølge ferske kredittopplysninger (se egen tekstboks).

Astrup eier indirekte 24,77 prosent av Pactum, som ved utgangen av februar blant annet eide aksjer i Aker BP, BW Energy, Dometic Group, Equinor, Flex LNG   , Frontline, Lerøy   , Nobia, Norske Skog, Novo Nordisk, Pareto Bank   , Salmar, Securitas, Telenor   , Telia, TGS-Nopec    og Vistin Pharma Vistin. Ifølge årsregnskapet til Pactum var verdien av Pactums aksjebeholdning bokført til rundt 1,4 milliarder kroner ved utgangen av 2019.

Halv million på børs: Ifølge Stortingets register eier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen grunnfondsbevis i Sparebank 1 Nord Norge, samt aksjer i Kongsberg Automotive og ABG Sundal Collier. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) eier på sin side (direkte eller indirekte) 7.500 grunnfondsbevis i Sparebank 1 Nord-Norge, 95.000 aksjer i Kongsberg Automotive    og 9.993 aksjer i ABG Sundal Collier ASC, ifølge Stortingets register. Aksjene er samlet sett verdt rundt 560.000 kroner basert på dagens kurser.

Ingebrigtsen besvarte ikke Kapitals henvendelse innen artikkelen gikk i trykken. Hverken Olemic Thommessen eller Nikolai Astrup ønsker å kommentere saken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet understreker at Astrup fratrådte styrevervet i investeringsselskapet Pactum da han ble statsråd i 2018, og at han dermed ikke har noen informasjon om, eller innflytelse over, investeringene som gjøres av dette selskapet.

Reportasjer