<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Kulturelt: Bruce Poon Tip vil gjennom selskapet G Adventures bidra til å gi reisende unike, kulturelle opplevelser, samtidig som turistkronene også havner i lokalbefolkningens hender.  Foto: G Adventures

– Backpackerne var de første bærekraft-turistene

Opplevelsen som ryggsekkturist inspirerte canadiske Bruce Poon Tip til å starte G Adventures, gruppetur-operatøren for budsjettbevisste eventyrere, tidlig på 90-tallet. I dag organiserer selskapet reiser i alle verdenshjørner, i alle prisklasser. Men én ting viker han aldri på: Turismen må komme lokalsamfunnet til gode.

– Å reise alene kan være skremmende. Jeg hadde et eureka-øyeblikk da jeg selv backpacket i 1989 om at organisert backpacking kunne gi den samme unike kulturelle opplevelsen som å reise på egen hånd. Backpackerne var de opprinnelige bærekraftige turistene, sier Bruce Poon Tip.

Han er gründer av G Adventures, en av verdens største operatører for organiserte gruppeturer med reisende fra over 160 land, og tilstedeværelse i nesten samtlige. 

Også i Norge organiserer G Adventures turer, som syv dagers-reisen “Norway Fjord Trekking” – med oppstart i Bergen inkluderer den fjelltur opp Trolltunga og aktiviteter på isbreen Folgefonna.

Mennesker over miljø

Helt fra start ville canadieren at ting skulle gjøres etisk riktig. Og i motsetning til det mange reiseoperatører er mest opptatt av i dag, natur- og miljøvern, var det menneskene som stod øverst på prioritetslisten hans.

– Vi så på hvordan turisme kunne lindre fattigdom ved å ta små grupper turister inn i små samfunn som trengte det, sier Tip til Kapital Reise.

Budsjett: Bruce Poon Tip startet G Adventures som en gruppeturoperatør for budsjettbevisste turister, men selskapet tilbyr i dag reiser i alle prisklasser – verden over. Foto: G Adventures

G Adventures signerte blant annet et partnerskap med den ideelle miljøorganisasjonen Conservation International om at turismen måtte komme lokalsamfunnet til gode.

Vi så på hvordan turisme kunne lindre fattigdom ved å ta små grupper turister inn i små samfunn som trengte det.
Bruce Poon Tip om oppstarten av G Adventures

– Våre grupper ble en stor inntekt for de små samfunnene. Det kunne også fått negative følger. Derfor ble det viktig å forplikte seg til at turismen skulle ha en positiv effekt på samfunnene vi gikk inn i.

Det startet med organiserte turer i backpacker-stil til relativt lave priser, men ettersom selskapet vokste ville de tilby flere ulike reisestiler, til ulike demografiske grupper – og lommebøker.

Non-profit-partner Planeterra

Som et videre ledd i å fordele inntektene som kom fra de organiserte gruppeturene opprettet Tip Planeterra, en nonprofit-organisasjon som bruker såkalt community tourism, samfunnsturisme, til å bedre liv.

For selv om turisme er en global industri verdt åtte billioner amerikanske dollar i dag, drar fortsatt få lokale bedrifter og lokalsamfunn nytte av den. Det finnes former for turisme der ikke en eneste cent når lokalbefolkningens hender. Planeterra jobber for å bryte denne sirkelen ved å støtte og løfte frem samfunnsturisme rundt omkring i verden, slik at økonomiske muligheter kan skapes for små samfunn, som igjen skal oppfordre til at steder og kulturer beskyttes.

Lokalt: Bruce Poon Tip, gründer av reiseselskapet G Adventures, jobber tett med nonprofit-partneren Planeterra, for å ta med små grupper turister inn i små samfunn som trenger det. Foto: G Adventures

Organisasjonen har prosjekter i 78 land med 454 lokale partnere, og ifølge Planeterra-sjef Jamie Sweeting ser de også på muligheter for å gå inn i lokalsamfunn i Norge. Akkurat hvilke lokalsamfunn det er snakk om å løfte frem her til lands, er for tidlig å si noe om til Kapital Reise. Men de har, ifølge Sweeting, vært i samtaler med blant andre Hurtigruten (som Kapital-redaktør Trygve Hegnar eier fem prosent av gjennom selskapet Periscopus) om hvordan de kan bruke mer lokale produsenter og aktører for å økonomisk løfte frem lokalsamfunn der skipene legger til kai.

CEO – Chief Experience Officer

Selskapet G Adventures bruker også bevisst lokalt ansatte sjåfører og CEOer, chief experience officers, som er navnet på deres guider. CEOen er med deg fra første til siste stund på turen, og er både lommekjent og kunnskapsrik. Det gjelder å dra nytte av muligheten til å spørre en lokal innbygger om det du lurer på, da de som regel er fra området selv eller har bodd der i lang tid og har inngående kjennskap til kulturen og levesettet.

Andre tiltak G Adventures bruker, er å bestille overnatting og transport av lokaleide aktører. De tar som regel også med hver turgruppe innom minst ett av Planeterras prosjekter, som for eksempel en lunsj hos en av de lokale partnerne underveis på ruten.

Ripple score: Reiseselskapet G Adventures bruker “ripple score” for å måle hvor mye av turistkronene som blir igjen i lokalsamfunnet. Foto: G Adventures

– Vi var først ute med å bruke lokalt ansatte som våre guider. Mange turoperatører bruker store transportorganisasjoner og kjedehoteller, samt guider fra eget land, på sine turer rundt i verden.

Det tror ikke canadieren er ansvarlig turisme, ei heller god business.

– Det er to sider av business, produktstyrt og markedsstyrt. Vi skaper det produktet vi vil at folk skal kjøpe, og ser i tillegg at våre kunder ønsker å endre de globale utfordringene vi står overfor. Du kan gjerne tilby kunden å kjøpe karbonkreditt, men det endrer ikke deres adferd. Kunden må være direkte involvert, mener Tip.

Et prosjekt G Adventures i disse dager lanserer er interaktiv skogrestaurering, der kunden får besøke samfunnene treet skal plantes i, og være med på å bestemme hvor deres tre skal stå, og deretter følge det digitalt.

Uansett hva vi gjør, må det være en del av kundeopplevelsen. Kunden må forstå at deres påvirkning er en del av løsningen.
G Adventures-gründer Bruce Poon Tip

– Det er en mer håndgripelig opplevelse som kan være lærerik, samt være med og endre adferden deres. Bærekraft handler om å endre adferd. Uansett hva vi gjør, må det være en del av kundeopplevelsen. Kunden må forstå at deres påvirkning er en del av løsningen.

– Follow the money

For å finne ut hvor ansvarlig ditt neste ferieprosjekt er, kan du enkelt forsøke å følge pengestrømmen.

– Still spørsmål. Hvor går pengene mine? Du burde kunne spørre hvem som helst, og de skal kunne si hvem som sitter igjen med pengene dine. Du kan være sikker på at hvis et selskap gjør noe bra i dag, da vil de rope høyt om det.

Du kan være sikker på at hvis et selskap gjør noe bra i dag, da vil de rope høyt om det.
Bruce Poon Tip, G Adventures-gründer

G Adventures bruker selv det de kaller ripple score for å måle dette. Der spør de sine leverandører blant annet om råvarer kjøpes lokalt, hvordan driften påvirker lokalsamfunnet, og om de ansetter lokalt. Ut fra hvor lokal og ansvarlig driften er, settes en score. Jo høyere score, desto mer av pengene blir igjen lokalt. Det handler om å skape ripples (på norsk krusninger) i reiselivsbransjen.

Tip har tro på at fremtidens reiseliv vil se mer slik ut globalt, fordi turistene vil kreve mer transparens. For selv om pandemien rammet reiselivet hardt, og G Adventures selv måtte stenge ned i perioder og si opp mange ansatte, tror Tip den likevel bragte med seg noe positivt for fremtidens turisme:

– Folk tenker mer over hvorfor de vil reise nå enn de gjorde før pandemien. Det gjelder ikke bare å rømme til et hvilket som helst annet sted lenger. Flere har blitt mer opptatt av hvor de reiser, og hvorfor.

Reise
Aktuelt nå