<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Bjarte Tunold
Eier av Nergård
Foto: Knut Enstad Dig
Født1959
BostedVestland
UtdannelseIndustri og næringsmidler
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022
Foto: Knut Enstad Dig
Nr 292
-19 Plassendring
Se hele listen >
1,55
mrd formue 2023
-11,43 %
Informasjon
Født1959
BostedVestland
UtdannelseIndustri og næringsmidler
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022

Gjennom holdingselskapet Svemorka har Bjarte Tunold store verdier i sjømat. Han er eier av oppdretts-og fiskeriselskapet Norsk Sjømat, som er en av Europas største lakseprodusenter. Konsernet økte topplinjen i fjor. Sett i lys av den nye lakseskatten har vi likevel redusert verdien til selskapet.