<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Ingvar Hognaland
Styremedlem i Polysys
Foto: autostoresystem.com
Født1956
BostedVatsfjorden
UtdannelseNTNU
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022
Foto: autostoresystem.com
Nr 227
Ny på listen
Se hele listen >
2,05
mrd formue 2022
Ny på listen
Informasjon
Født1956
BostedVatsfjorden
UtdannelseNTNU
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022

Hognaland var teknisk sjef i Hatteland Group, og omtales som oppfinneren av roboteventyret AutoStore. Den nå pensjonerte rogalendingen har fremdeles betydelige eierandeler i selskapet, men mesteparten av formuen ligger i diverse norske aksje- og rentefond.