<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
Ingvar Hognaland
Styremedlem i Polysys
Foto: autostoresystem.com
Født1956
BostedVatsfjorden
UtdannelseNTNU
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022
Foto: autostoresystem.com
Nr 214
+13 Plassendring
Se hele listen >
2,00
mrd formue 2023
-2,44 %
Informasjon
Født1956
BostedVatsfjorden
UtdannelseNTNU
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2022

Hognaland, som tidligere tjenestegjorde som teknisk sjef i Hatteland Group, blir ofte kreditert som oppfinneren av det suksessfulle roboteventyret AutoStore. Han er nå pensjonert, men den erfarne rogalendingen har fortsatt betydelige eierandeler i selskapet. Hoveddelen av hans formue ligger likevel investert i ulike norske aksje- og rentefond.